Connect with us

Byutvikling

Gasser på for kreative næringer

Avatar

Published

on

Gunhild Ramsay Kovacs er ansatt i en prosjektstilling som skal løfte fram kreative næringer og byliv i Jessheim. Hun er i gang med kartleggingen av de kreative næringene vi har i Ullensaker.

Kreative næringer er et hett begrep – nærmest for et moteord å regne – innen byutvikling. For der kreative næringer etablerer seg vil folk og byliv følge etter, for å si det noe forenklet.

Kulturdirektoratet definerer kreative næringer slik:

“Målgruppen for arbeidet med kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Kulturell og kreativ næring omfatter i Kulturdirektoratets satsing disse bransjene: visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film, arkitektur, design, mote og dataspill.”

Kartlegging

Prosjektleder Ramsay Kovacs driver nå og kartlegger hva slags kreative næringer vi har i Ullensaker, og noe av det viktigste hun ønsker å få på plass er en kultur-hub – altså et nav – der kultur næringer kan møtes og omgås og kanskje dra veksler på hverandres kompetanse.

– Vi ser at dette fungerer andre steder, sier hun.

Hvordan skal vi utvikle Jessheim til å bli et attraktivt sted å bo og utøve sitt virke innen kreativ næring står også på blokka til Ramsay Kovacs.

– Vi må lage en strategi, og det er noe av grunnen til at kartleggingen som pågår er viktig, sier hun.

Initiativ

– Hva annet kan bli viktig for å få til noe rundt kreative næringer?

– Initiativ fra kulturnæringene selv er viktig, og egnede lokaler er også på ønskelisten.

Kommunens rolle er tenkt å være en bidragsyter der det er mulig, altså å bidra til å finne lokaler næringsaktørene kan leie, vise vei innen skriving av søknader og være en guide i mylderet av støtteordninger som finnes der ute. Det dreier seg kort sagt om å sette ting i system samt at kreative næringsaktører kan få vite om hverandre og hva som finnes av kolleger i Ullensaker.

– Men vi må kartlegge mer før vi kan sette oss helt konkrete mål. Dette blir å tråkke opp nye stier her i Ullensaker, sier Ramsay Kovacs.

Kinderegg

Plansjef Åge Vebostad og kultursjef Jon Henrik Solhei sa dette da Jessheimpuls snakket med dem om kreative næringer i forkant av utlysningen av den stillingen Gunhild Ramsay Kovacs nå besitter.

Vebostad beskriverkultur som et Kinderegg etter hvert som intervjuet skrider fram.

– Du må forklare, Åge?

– Kultur skaper for det første folkeliv i den forstand at folk møtes. Kulturnæringer tilbyr omsetning til stort sett alle andre næringer (ringvirkninger) og kulturnæringer skaper arbeidsplasser. Det siste har tidligere vært tonet ned når man snakker om kultur, men det er viktig å understreke ordet “næring” i begrepet kulturnæring. Det handler om folks levebrød, sier Vebostad.

– Og det er blant annet dette vi ønsker å legge til rette for ved å få på plass en rådgiver for kulturnæringer – for å gjøre det mer attraktivt for denne type næringsdrivende å søke seg til Jessheim, supplerer Solhei.

– Det handler om å bygge opp aktørene her, og det handler om å bygge en fellesskap og vi-følelse, for å si det på en annen måte.

Les hele saken her:

Hvem vil lede an i løft for kulturnæringer?

Dette er noe av ordlyden i stillingsutlysningen:

Jessheim by og tettstedene i kommunen skal fremstå robuste og attraktive inn i fremtiden, og vi ønsker derfor å kunne tilrettelegge for et sammensatt tilbud av opplevelser, nye næringer og klimasmarte løsninger som fremmer byliv. Ullensaker kommune satser på disse elementene i fremtidig by- og tettstedsutvikling, og her vil rådgiver for kreative næringer og byliv spille en nøkkelrolle.

Ullensaker kommune med Jessheim by som sentrum opplever en stor vekst og sterk utvikling. Det er et sterkt næringsliv og kulturliv i Ullensaker.

  • Ullensaker kommune søker en dyktig og energisk rådgiver som skal fremme økt byliv, legge til rette for kreative næringer, opplevelser, arrangementer og aktiviteter i Ullensaker.
  • Rådgiveren er en pådriver og et kontaktpunkt for arbeidet, og skal legge en strategi for målrettet arbeid i prosjektperioden på 3 år og videre.

Oppgaver vil være:

  • Tilrettelegging for næringer og aktører som bidrar til byliv og kulturliv
  • Mobilisere ressurser i kommunen og bidra til at nye kommer til
  • Utviklingsarbeid rettet mot lokale aktører, bygge nettverk og møteplasser
  • Innhente midler som eksterne tilskudd
  • Strategisk arbeid og saksutredning mot politisk nivå
  • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.