Trenger våre svar i pårørendeundersøkelse

Ullensaker kommune har fått sin aller første pårørendekontakt, og i den forbindelse trenger de innbyggernes svar i en kartleggingsundersøkelse.  Målet med undersøkelsen er å få bedre innsikt i hvordan pårørende opplever kontakten med kommunen. Ullensaker kommune skriver på sin hjemmeside at dette er en viktig undersøkelse som “gir oss et bredere kunnskapsgrunnlag i vårt arbeid … Fortsett å lese Trenger våre svar i pårørendeundersøkelse