Connect with us

Folk

Trenger våre svar i pårørendeundersøkelse

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune har fått sin aller første pårørendekontakt, og i den forbindelse trenger de innbyggernes svar i en kartleggingsundersøkelse. 

Målet med undersøkelsen er å få bedre innsikt i hvordan pårørende opplever kontakten med kommunen.

Ullensaker kommune skriver på sin hjemmeside at dette er en viktig undersøkelse som “gir oss et bredere kunnskapsgrunnlag i vårt arbeid med å ivareta de pårørende. Dette er særlig viktig da vi har fått en ny pårørendekontakt i kommunen, og er i gang med arbeidet med Pårørendes hus. Dine innspill er derfor viktige.” 

Alle over 18 år som er pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester kan svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er for både nærmeste pårørende og andre pårørende. Du kan være i familiær relasjon, og du kan også svare om du har en annen relasjon, for eksempel om du er en venn eller nabo.

Hvis du er pårørende for flere, kan du ta undersøkelsen flere ganger. Undersøkelsen er anonym.

De pårørende er en viktig ressurs både for oss og deres nærmeste. Vi håper så mange som mulig deltar, og hvis noen har behov for bistand skal det være mulig å få dette over telefon, eller ved å møte opp til veiledning.

Spørreundersøkelsen kan besvares fram til 31. mars 2024. 

For å svare på undersøkelsen: TRYKK HER

  • Hvis du trenger hjelp til å gjennomføre undersøkelsen kan du ringetelefon 404 39 312 hverdager mellom 09.00-15.00.
  • Det vil også bli mulighet til å få hjelp på Rådhuset og Bo- og aktivitetssentrene
  • Første mulighet for hjelp er i Servicetorget på Rådhuset 06.mars klokken 12.00-14.00.
  • Pårørende til personer med kognitiv svikt kan også ta kontakt med demensforeningen på: post@ullensakerdemensforening.no.
  • IVARETATT er en undersøkelse der pårørende kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen de er pårørende i. For kommunene er dette et verktøy der de kan innhente informasjon til kvalitetsarbeid om pårørende.
  • I tillegg vil resultater fra undersøkelsen benyttes til forskning. Undersøkelsen er utarbeidet av USHT Innlandet (Oppland), i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning øst. 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.