Utreder nytt sykehjem?

Nå begynner den håndfaste jobben med å se på nytt bo- og behandlingssenter på Jessheim. Politikerne har sak om mulighetsstudie skal settes i gang på sitt bord denne uka. Det er hektisk møtevirksomhet i politikken før sommerferien, og siste møterunde i alle utvalg og andre politiske fora starter denne uka. I hovedutvalget for helsevern og … Fortsett å lese Utreder nytt sykehjem?