Connect with us

Abonnenter

Utreder nytt sykehjem?

Avatar

Published

on

Nå begynner den håndfaste jobben med å se på nytt bo- og behandlingssenter på Jessheim. Politikerne har sak om mulighetsstudie skal settes i gang på sitt bord denne uka.

Det er hektisk møtevirksomhet i politikken før sommerferien, og siste møterunde i alle utvalg og andre politiske fora starter denne uka.

I hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg skal blant annet en sak om å sette i gang et mulighetsstudie for nytt bo- og behandlingssenter på Jessheim på bordet.

Leste du denne?

Helsesjef ansatt

– Kritisk mangel

I den helhetlige helse- og omsorgsplanen – som ble vedtatt av politikken i juni 2023 – så beskrives situasjonen i helse blant annet slik (telegramversjonen):

  • Ullensaker kommune står overfor en kritisk mangel på institusjonsplasser
  • Hvis kapasiteten ikke økes, må kommunen kjøpe dyrere plasser fra private aktører eller andre kommuner,
  • Per april 2024 er det ingen venteliste på institusjonsplasser, men kommunen bruker enkeltrom som dobbeltrom for å unngå ventelister
  • Langtidspasienter får alltid enerom, mens korttidspasienter kan måtte vente på langtidsplasser, noe som reduserer tilgjengeligheten av korttidsplasser og legger press på hjemmebasert omsorg.
  • Kommunen betalte 61 millioner kroner for eksterne plasser i 2023, og kjøper for tiden 25 plasser til en månedlig kostnad på 4,6 millioner kroner.
  • For å møte behovet, vurderer kommunen å utvide Kløfta bo- og aktivitetssenter i to faser.

280 plasser

An elderly man in bed in close-up. Elderly care, hospice care. Long-term care for the elderly, rehabilitation, physical therapy

Den overordnede helseplanen viser at Ullensaker har behov for rundt 280 plasser for heldøgns omsorg for eldre fram mot 2035, og det er satt i gang arbeid med utvidelse av Kløfta- bo og aktivitetssenter.

Denne utvidelsen vil gi mellom 40 og 80 plasser.

Det øvrige behovet, mot 2030, for heldøgns omsorgsplasser etableres i nytt bo- og velferdssenter på Jessheim, og det er dette mulighetsstudie som skal opp politisk.

Innstillingen fra kommunedirektøren lyder som følger:

“Det skal i mulighetsstudiet sees på tomtealternativer og modeller for finansiering av prosjektet herunder mulige synergier med andre behov innenfor helse, utdanning, næringsliv og tjenestetilbud.”

Kommunestyret besluttet i forbindelse med budsjettet for 2024 at arbeidet med et mulighetsstudie for nytt bo- og aktivitetssenter på Jessheim skal starte opp.

Voksende behov

Behovet for et nytt bo- og aktivitetssenter i Jessheim oppstår som en respons på voksende behov innen helse- og omsorgssektoren, samt et ønske om å tilrettelegge for moderne og bærekraftige løsninger i tråd med prinsippene for fremtidig lokalisering av helse- og omsorgsbygg.

Saken avgjøres endelig i kommunestyret i slutten av juni.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.