Connect with us

Abonnenter

Bevegelse i helseløftet

Avatar

Published

on

Med potensielt ferdig utvidet Kløfta bo- og aktivitetssenter i sommeren 2027 og oppstart av utredning nytt sykehjem i området Jessheim, så er det bevegelse i et ambisiøst løft i helsesektoren.

Kommunestyret vedtok tirsdag å gå i gang med planene for 81 nye helseplasser på Kløfta, og det ble vedtatt å gå i gang med å utrede nytt bo- og aktivitetssenter i området Jessheim.

Framskritt-

– Vi tar med dette et skritt i riktig retning, sier Fremskrittspartiets Alf Jaran Karlsen. Han er leder av hovedutvalget for helse og sosial omsorg.

– Den vedtatte utvidelsen av Kløfta bo- og aktivitetssenter gir oss en lovende start på arbeidet med mulighetsstudien for et nytt bo- og behandlingssenter på Jessheim. En nøye valgt lokasjon kan åpne betydelige muligheter for Ullensaker innen høyere utdanning samt helse- og omsorgstjenester for hele Øvre Romerike. Dette vil skape synergier med lokalt næringsliv og bidra til regional vekst.

Den overordnede helseplanen viser at Ullensaker har behov for rundt 280 plasser for heldøgns omsorg for eldre fram mot 2035

Uvisst hvor

– Er det diskutert hvor et bo- og behandlingssenter kan kommer på Jessheim?

– Utredningen vil inneholde forslag til lokalisering, sier Karlsen.

Hovedmålet med det nye bo- og aktivitetssenteret på Jessheim er å tilby et inkluderende miljø som fremmer helse, trivsel og sosial deltakelse, samt å skape et fleksibelt og bærekraftig bygg tilpasset fremtidige behov. Mulighetsstudiet skal finne lokasjon for senteret og en fremtidig helsecampus, og det skal vurdere tomtealternativer, reguleringsstatus, atkomst, samdriftsmuligheter, og bebyggelsesforslag.

– I tråd med vedtak

– Dette er helt i tråd med den tverrpolitiske oppfølgingen som tidligere er vedtatt, sier Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland og de ambisiøse planene.

– Vi er godt fornøyd med de vedtakene som er fattet i denne saken, og så er vi klar over at den økonomiske biten blir et kapittel for seg, sier Ap-politikeren, som hele veien har vært kritisk til at de borgerlig vil fjerne skatt på næringseiendom.

– Vi har finansiering inne i vårt budsjett, så får det bli de borgerliges hodepine når det kommer til hvordan de vil finansiere dette, sier Fjærlig Hjetland.

Forventet bo- og aktivitetssenter på Jessheim kan stå ferdig i 2030.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.