Kategoriarkiv

Byutvikling

Rådhusplassen og stasjonsområdet løftes nå fram igjen. Men det er et godt stykke fram til alle involverte og berørte parter blir enige.

Konkrete sentrumsgrep løftes på ny

En konkret plan for å løse praktiske utfordringer for stasjonsområdet og rådhusplassen løftes fram for å komme videre i utviklingen av sentrumskjernen i Jessheim by.

Les mer

VENTER: Det blir ikke hogst i løpet av yngletiden i skogområdet der den nye omkjøringsveien kommer.

Utsetter hogst til etter yngletid

Det blir ikke hogst i yngletiden i de 300 mål skog som må vike for omkjøringsveien. I 2022 er snart 60 år med veidiskusjoner i dette området realisert i praksis.

Les mer

Jessheim sør sett fra luften. Aktørene ønsker å skreddersy det lokale regelverket slik at det passer handelskonseptet de legger opp til. Kommunen sier nei. Sier politikerne det samme? Foto: TT Ginger Productions

– Kan svekke Jessheim by

Aktørene som bygger handelsmaskinen Jessheim sør vil endre ordlyden i kommunens regelverk til fordel for eget konsept. Rådmannen sier blant nei fordi forslaget kan svekke Jessheim by. Makter politikerne å stå imot?

Les mer

Soleklar progresjon

Restaureringen av ærverdige Villa Sole går sin gang. Møysommelig arbeid skal sette den gamle villaen tilbake slik den originalt framsto tidlig på 1900-tallet så langt det lar seg gjøre.

Les mer

Ullensaker er nå Mulighetslandet. Så sier den nye visjonen. Ny kommuneplan skal vedtas politisk i mars. Foto: Bjørn Hytjanstorp

Mulighetslandet – det er det vi er nå

NYHETSANALYSE

Kommuneplanen – den byråkratiske og politiske bibel for stedet vårt – er i ferd med å skrives om og rulleres. Nå er Ullensaker “Mulighetslandet”.

Les mer

Plansjef Åge Vebostad er en leken fyr. Hva tenker han om lekeplass i sentrum? Svaret får vi mandag kveld.

Utfordrer lekeplass-millionen

Går det an å kombinere lekeplass i sentrum med kunstinstallasjon? Ullensaker kunstforening utfordrer politikere og administrasjon til å svare under temakveld i galleriet mandag. Du er invitert. Les mer

Byutvikling ut til folket, sier partiet Venstre. Ideen har de fått fra Hamar, og de håper på større engasjement hos folk.

Byutvikling der folk er

Engasjement og entusiasme rundt byutvikling er noe vi må øve på. Derfor mener Venstres Thorbjørn Merkesdal det er viktig med bylab.

Les mer

Blir det kiosk på Nordbytjernet til sommeren? Politisk sak kommer i løpet av våren.

Kiosken opp som sak til våren

Blir det kiosk på Nordbytjernet før badesesongen er i gang? Det kommer i hvert fall en politisk sak på det i løpet av våren.

Les mer

Lek, skulpturer, benker og trær. Alt innen korrekt tankegang er representert i det som skal være på bakkeplan i Gotaasalleen. Det blir spennende å se resultatet. Skisse: Stor-Oslo Eiendom

Vedtok strategiske grep for byen

Strategien og ønskede veivalg for utviklingen av Jessheim er vedtatt politisk. Nå begynner jobben med å binde byen sammen i praksis.

Les mer

SÅRT?: Prosjektet Jessheim sør bygges på dyrkbar mark, og faginstanser sier handelsparken blir bilbasert, noe den nye posisjonen har slått hardt ned på ved flere tilfeller. Foto: Bjørn Hytjanstorp

Blir miljøet og vern av dyrkbar mark tema på Jessheim sør?

NYHETSANALYSE

Miljø og vern av dyrkbar mark har vært tungtveiende argumenter for å stoppe prosjekter etter politisk skifte. Prosjektet Jessheim sør har elementer av begge deler i seg, i tillegg til at faginstanser er skeptiske til etableringen.

Les mer

1 2 3 10
Gå til Topp