Connect with us

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 06.07.2018

Jessheimpuls AS personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Jessheimpuls samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.
Behandling av personopplysninger på www.jessheimpuls.no
Redaktøren har det daglige ansvaret for Jessheimpuls sine behandlinger av personopplysninger på jessheimpuls.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester.
One.com er Jessheimpuls sin databehandler og driftsleverandør. Asapmedia er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Jessheimpul, Asapmedia og One.com som har tilgang til opplysningene som samles inn.
Nettstatistikk
Jessheimpuls samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på jessheimpuls.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.
Vi bruker analyseverktøyet Slimstat og Analytify på vårt nettsted. Informasjon fra disse verktøyene utleveres ikke fra Jessheimpuls til andre aktører.
Informasjonskapsler (cookies)
Søk
Jessheimpuls benytter et integrert søkeverktøy.  Bruksmønsteret for søk lagres via Slimstat, men opplysningene kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker.
Geografisk posisjon
Vi registrerer din geografiske posisjon fra IP-adressen din. Denne informasjonen brukes kun til informasjon hvilken kommune våre lesere kommer fra.
Deling av innlegg på www.jessheimpuls.no
Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.
Jessheimpuls benytter Easy Facebook plugin som viser vår egen Facebook-side.
Nettstedet lagrer ikke annen informasjon om den enkelte brukers profil og aktiviteter på Facebook.
E-post og telefon
Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av det journalistiske arbeidet, blir lagret lokalt på egen sikker maskin. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres. Telefonsamtaler til vår tipstelefon blir behandlet konfidensielt.
Jessheimpuls benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post kan være ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Jessheimpuls AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.
Kontaktinformasjon
E-post: post@jessheimpuls.no
Telefon: +47 97 10 96 11
Postadresse: Storgata 2, 2050 Jessheim

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.