Connect with us

Salgsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Partene

Selger er Jessheimpuls AS, Storgata 2, 2050 Jessheim, post@jessheimpuls.no, tlf. 90569003, org.nr. 920 697 143, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og betaling av abonnement via jessheimpuls.no og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris abonnement

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Nettaviser er fritatt for merverdiavgift til abonnenter. Totalpris vises i handlevogn og når du godkjenner kjøpet. Innholdet i Jessheimpuls vil bli tilgjengelig for abonnenten når kjøpet er fullført og betalingstransaksjonen er godkjent.

Det selges kun årsabonnement på jessheimpuls.no gjeldende fra avtaleinngåelse og et år frem i tid.

Årsabonnementet fornyes automatisk og gjelder fram til du avslutter. Vi sender deg en e-postmelding 14 dager før forfall med prisdetaljer, vilkår og annen aktuell informasjon før du belastes, slik at du vet hva som kommer.

Du kan når som helst si opp ditt abonnement, se pkt. under “oppsigelse av abonnement”.

Vilkår avtaleinngåelse

Vilkårene gjelder for bestilling og bruk av abonnement og digitale tjenester på Jessheimpuls.no. Som abonnent på Jessheimpuls har du tilgang på vår nettavis. Aldersgrensen for å bestille abonnement er 18 år.

For å få tilgang til alt innhold digitalt fra Jessheimpuls må du registrere deg som digital bruker på jessheimpuls.no. Du gjør det ved å fylle inn dine personlige opplysninger og velge ditt brukernavn og passord. Gjennom jessheimpuls.no min side kan du administrere ditt abonnement.

Vilkårene gjelder for både privat- og bedriftskunder.

Betalingen

Abonnementet forskuddsbetales gjennom nettbasert betalingsløsning på jessheimpuls.no.

Jessheimpuls bruker betalingsløsning gjennom Vipps. Dersom kjøper betaler med Vipps blir konto belastet samme dag som bestilling. Ved betaling med Vipps vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.
Du kan bruke betalingskort ved bestilling og kjøp av abonnement. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Transaksjonen gjøres med:
Jessheimpuls AS
Storgata 2
2050 Jessheim
Tlf: +47 90569003
Organisasjonsnummer: 920697143
E-post: post@jessheimpuls.no
Kontonummer: 1271 28 92410

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Jessheimpuls forholde seg til angrerettlovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon skal skje til Jessheimpuls ved henvendelse på e-post til post@jessheimpuls.no

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Oppsigelse av abonnement

Du kan si opp abonnementet ditt når du selv ønsker, men husk at abonnementet ditt løper fram til en gitt dato. Hvis du kjøpte et abonnement den 1. oktober så har du forhåndsbetalt fram til 1. oktober året etter. Da avsluttes abonnementet ditt den 30. september.

Oppsigelse av abonnementet gjør du via Vipps eller på Min Side på jessheimpuls.no. Velg «si opp abonnementet» og følg instruksjonene.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende våre salgsbetingelser og vilkår kan du ta kontakt med Jessheimpuls på post@jessheimpuls.no eller på telefon 41293060.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.