Kategoriarkiv

Politikk

Kulturrådets nye pott kan bidra til å løfte fram prosjekterer og kulturuttrykk for at de skal skinne og synes.

Nye kulturkroner til ekstra løft

Nyvinningen kalt Kulturrådets fyrtårnpott er i ferd med å bli en realitet. Det er en gulrot til dem som vil løfte fram sitt kulturuttrykk litt ekstra.

Les mer

SLT-koordinator Lieneke De Laat og og leder av forebyggende avdeling barn og unge Karen Hoel Glestad har bistått i kommunens høringsuttalelse om ny rusreform.

Frykter ny rusreform blir for slepphendt

Forslaget til ny rusreform er for grovmasket og kan spenne beinkrok på mye av det forebyggende rusarbeidet som allerede gjøres i Ullensaker.

Les mer

Ullensaker er nå Mulighetslandet. Så sier den nye visjonen. Ny kommuneplan skal vedtas politisk i mars. Foto: Bjørn Hytjanstorp

Mulighetslandet – det er det vi er nå

NYHETSANALYSE

Kommuneplanen – den byråkratiske og politiske bibel for stedet vårt – er i ferd med å skrives om og rulleres. Nå er Ullensaker “Mulighetslandet”.

Les mer

Verbalforslag brukes gjerne til å kaste lys over saker man vil ha fokus på.

Verbalforslag – gull eller tøys?

Hvert år kommer det verbalforslag (bestillinger) der administrasjonen bes komme med løsninger og svar. Forrige runde landet det 44 slike på bordet fra den nye posisjonen.

Les mer

Lars Halvor Stokstad Oserud åpner for første gang - i klartekst - for næringsskatt i Ullensaker. Tom Staahle er standhaftig på nei.

Full åpning for næringsskatt fra Sp

NYHETSANALYSE

Det mest oppsiktsvekkende ved tirsdagens politiske debatt var at Senterpartiet for første gang i klartekst sa at næringsskatt er aktuelt som virkemiddel for å øke inntektene.

Les mer

Plansjef Åge Vebostad er en leken fyr. Hva tenker han om lekeplass i sentrum? Svaret får vi mandag kveld.

Utfordrer lekeplass-millionen

Går det an å kombinere lekeplass i sentrum med kunstinstallasjon? Ullensaker kunstforening utfordrer politikere og administrasjon til å svare under temakveld i galleriet mandag. Du er invitert. Les mer

Byutvikling ut til folket, sier partiet Venstre. Ideen har de fått fra Hamar, og de håper på større engasjement hos folk.

Byutvikling der folk er

Engasjement og entusiasme rundt byutvikling er noe vi må øve på. Derfor mener Venstres Thorbjørn Merkesdal det er viktig med bylab.

Les mer

Blir det kiosk på Nordbytjernet til sommeren? Politisk sak kommer i løpet av våren.

Kiosken opp som sak til våren

Blir det kiosk på Nordbytjernet før badesesongen er i gang? Det kommer i hvert fall en politisk sak på det i løpet av våren.

Les mer

Lek, skulpturer, benker og trær. Alt innen korrekt tankegang er representert i det som skal være på bakkeplan i Gotaasalleen. Det blir spennende å se resultatet. Skisse: Stor-Oslo Eiendom

Vedtok strategiske grep for byen

Strategien og ønskede veivalg for utviklingen av Jessheim er vedtatt politisk. Nå begynner jobben med å binde byen sammen i praksis.

Les mer

DEN GANG: I oktober 2019 var det samstemt applaus innad i den nye posisjonen. Men. snart skal de ta stilling til næringsskatten.

Nærmer seg avklaring om næringsskatt?

De seks flertallspartiene har skjøvet spørsmålet om næringsskatt foran seg siden valget. Nå nærmer denne bøygen seg.

Les mer

Et konsulentselskap foreslår LHL-sykehuset som lokasjon for tre nye fastleger i kommunen.

Løft for å lege fastlegeordningen

Tre nye fastlegehjemler skal ta av trykket på fastlegene i Ullensaker. På Jessheim finnes det ikke ledig kapasitet.

Les mer

1 2 3 14
Gå til Topp