Kategoriarkiv

Politikk

Rådhusplassen og stasjonsområdet løftes nå fram igjen. Men det er et godt stykke fram til alle involverte og berørte parter blir enige.

Konkrete sentrumsgrep løftes på ny

En konkret plan for å løse praktiske utfordringer for stasjonsområdet og rådhusplassen løftes fram for å komme videre i utviklingen av sentrumskjernen i Jessheim by.

Les mer

Oktober 2019 ble det nytt politisk styre i Ullensaker. Den kommende måneden kan bli den travleste for de folkevalgte så langt i den nye perioden.

Spennende politisk vår

KOMMENTAR

Det politiske Ullensaker skal ta stilling til mye før de folkevalgte går hver til sitt og tar ferie. Juni måned kan bli både turbulent og retningsgivende.

Les mer

Ullensaker har så langt ikke fått signaler om at vi får full koronakompensasjon fra staten.

Får ikke full koronakompensasjon

Koronasituasjonen koster Ullensaker 100 millioner kroner i 2020. Det ser foreløpig mørkt ut med tanke på full tilbakebetaling fra staten.

Les mer

Allerede fra første politikerdebatt var godtgjørelser til politikere en fanesak for Arbeiderpartiet. Det fortsatte valgkampen ut.

Mest debatt om politikerlønninger

Kommunestyret vedtok denne uka godtgjørelser de skal motta for politisk arbeid denne perioden. Det endte med mange tall i luften og kveldens lengste taleliste. 

Les mer

Det gule bygget skal rives til fordel for rusboliger på Algarheim. Naboprotestene blir trolig ikke hørt i kommunestyret tirsdag.

Nesten 400 underskrifter hjelper trolig ikke

Det ligger i luften at det kraftige nabooppropet mot omsorgsboliger på Algarheim ikke blir hørt av det politiske flertallet i Ullensaker.

Les mer

Det er lite hyggelig tall som blir lagt fram i formannskapsmøtet på rådhuset i ettermiddag. Det går mot røde tall i 2020, selv uten koronamillionene.

Potensielt merforbruk på 111 millioner i 2020

Ullensaker kommune har forsøkt å se på økonomien med lange briller på. Det blinker røde tall der framme. 111 millioner av dem.

Les mer

Jessheim sør sett fra luften. Aktørene ønsker å skreddersy det lokale regelverket slik at det passer handelskonseptet de legger opp til. Kommunen sier nei. Sier politikerne det samme? Foto: TT Ginger Productions

– Kan svekke Jessheim by

Aktørene som bygger handelsmaskinen Jessheim sør vil endre ordlyden i kommunens regelverk til fordel for eget konsept. Rådmannen sier blant nei fordi forslaget kan svekke Jessheim by. Makter politikerne å stå imot?

Les mer

Lærertettheten var lav på 50-tallet, som vi ser av bildet fra Romerike folkehøgskole. Også i 2020 er den for lav her i Ullensaker.

Umulig å nå mål om lærertetthet i år

Ullensakerskolen kommer ikke til å nå målene om lærertetthet i år. Økonomien er for dårlig til å hente inn de seks ekstra lærerstillinger som må til for å klare normen.

Les mer

Vedtatte sparetiltak ser ikke ut til å være nok til å unngå merforbruk i 2020. Det viser administrasjonens første rapport til politikerne.

Mot 20 millioner i merforbruk

Ullensaker kommune styrer mot et merforbruk på anslagsvis 20 millioner kroner i 2020. Da er ikke utgifter som følge av koronasituasjonen tatt med.

Les mer

Det er lite hyggelig tall som blir lagt fram i formannskapsmøtet på rådhuset i ettermiddag. Det går mot røde tall i 2020, selv uten koronamillionene.

Politisk vilje til lokal “nødhjelp” til næringslivet

Fremskrittspartiet satte seg ved bordet med 15 punkter hvis intensjon er akutt hjelp til næringslivet, kultursektoren og idretten her i Ullensaker. 

Les mer

Kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad og Ullensaker kommune får samme retningslinjer som sentrale myndigheter anbefaler når det kommer forebygging av koronasmitte.

Kan være fem personer samlet

Formannskapet vedtar i morgen – tirsdag 31. mars – forskrift om forebygging av koronasmitte som ikke fraviker sentrale myndigheters anbefalinger.

Les mer

1 2 3 15
Gå til Topp