Connect with us

Kommentar

Hvem tar plass i førersetet?

Avatar

Published

on

NYHETSANALYSE

Det begynner så smått å røre på seg i politikken igjen. 2020 vil blant annet dreie seg om å finne felles retning, felles mål og felles entusiasme i byutviklingen.

Januar går mot slutten, og vi har noen oppslag i lokalavisene om hva som kan være på trappene når det kommer til park ved Jessheim stasjon, overgang eller undergang ved Jessheim stasjon og annet som indikerer fremoverlent politisk initiativ.

Det er muligens første gang park ved stasjonen løftes fram av noen fra det politiske miljøet, men de første ideene kom tidlig på 1980-tallet – og har siden den gang blitt løftet fram med ujevne mellomrom.

Overgang – eller undergang – som kobler Sagabyen og resten av sentrum sammen har vært nevnt ofte de siste årene. Det var arkitektkonkurranse i i 2014, og det eneste som kan lukte av nyhet i framtiden er om det blir bevilget penger for å realisere dette. Jessheim Byutvikling er inne med – i denne sammenheng slunkne – 5 millioner kroner. Resten må skaffes til veie. Det blir ikke lett.

LES: Undergangen nær? Ring Botten

Anno 2018: Det har ikke skjedd noe rundt bru eller undergang ved Jessheim stasjon siden Jessheimpuls skrev om tematikken i 2018.

Istedenfor å gå i sirkler rundt gammelt nytt, så bør vi kollektivt leite etter en retning og hvordan vil skal navigere videre på veien mot å bygge by.

Hva får andre til?

Et nasjonalt kompendium – laget av By- og regionforskningsinstituttet NBR/OsloMet i desember 2019 – med tittel “Sammen for sentrum”, tar for seg forskjellige samarbeidsformer for å oppnå best mulig resultater innenfor sentrumsutvikling, og teksten tar også opp hvilke kriterier som ligger til grunn for å oppnå de beste resultatene.

Dette er essensen når det kommer til behov og utfordringer for sentrumsutvikling:

 • Mange norske byer og bysentra har behov for å styrke sin attraksjonskraft for å kunne tilby gode livsvilkår og økonomiske rammebetingelser, og for å tiltrekke seg mennesker, arbeidskraft og næringsvirksomhet
 • Tomme gater, nedlagte butikker, slitne fasader, få møteplasser og mangel på byliv preger deler av sentrum mange steder
 • Det er derfor et klart behov for å fornye og revitalisere norske bysentra og skape en positiv utvikling
 • En hovedutfordring for å skape liv i sentrum er å få flere til å bo, arbeide, besøke og oppholde seg der
 • Da må nye boliger, arbeidsplasser, handel, utdanningsinstitusjoner, kultur- og fritidstilbud og offentlige tjenestetilbud lokaliseres i eller tett på sentrum, og ikke i områdene utenfor

BENKETILVÆRELSE: Hvem tar steget fram for å bli veiviser i det vanskelige terrenget må forsere for å bli by. Hvem blir den samlende faktoren?

Hvordan får de det til?

Hva samarbeides det om andre steder?

 • Handel, service og serveringsbedrifter/publikumsrettede tilbu
 • Næringsutvikling, nye kontorarbeidsplasser
 • Kulturliv, opplevelser, arrangementer
 • Fysisk byutvikling, planlegging og renovering (arealer, bygninger, plasser)
 • Infrastruktur og transport, gang- og sykkeltraséer
 • Boliger og bosetting i sentrumsområder
 • Omdømme, profilering, markedsføring
 • Tilgjengelighet og transport

Her trykker skoen

I Ullensaker – hvis vi sammenligner oss med byer og steder det refereres til i nevnte kompendium – så trykker skoen på følgende punkter:

 • Vi mangler politisk forankring og tverrpolitisk enighet – både i enkeltsaker og strategiske planer
 • Forankringen er i stor grad fraværende
 • Langt på vei de fleste utbyggerne som har prosjekter og planer i byen, ser ut til å bry seg minimalt om det som skjer utenfor egen tomtegrense og eget prosjekt
 • Vi ser ut til å mangle et felles mål og ambisjoner og felles retning for byen
 • Vi har ingen næringsforening på Jessheim

Rir kjepphester

For å si det i klartekst:

 1. Behovet for å bygge kollektiv forståelse, entusiasme, konsensus hos folk og det politiske miljøet er kanskje den viktigste oppgaven vi har når det kommer til byutvikling
 2. Da oppleves det som bortkastet tid og energi at ordfører og varaordfører bistår Romerikes Blad i formidlingen av det som ofte framstår som ikke-nyheter
 3. Vi har i Ullensaker brukt drøyt 20 år på å være en kommune tett på flyplassen. Nå må vi lære å bygge by, noe som krever mye av politikerne, folk som bor her, utbyggere – og oss som skriver
 4. Skal vi få til noe skikkelig her, så kan ikke aktørene sitte i hvert sitt hjørne av sandkassa og klatte hver for seg
 5. Hvem tar utfordringen og hvem blir den samlende faktoren som viser vei?
 6. Det blir spennende å se – ikke minst når vi allerede har sett splittelse internt i konstellasjonen som består av de seks partiene Ap, Sp, V, SV, Rødt og MDG

For den som måtte være interessert, så finner du kompendiet her: Sammen for sentrum

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.