Connect with us

Byhistorie

Jessheim eldste hus

Avatar

Published

on

Den lille røde stua i Storgata sies å være Jessheims eldste hus. Ingen vet lenger når det er bygget.

Vi vandrer videre i egen historie. I dag er det to små bygg i Storgata som får oppmerksomheten. Teksten har vi fått tillatelse til å sakse fra det eminente heftet “Jessheim – hus og historier”.

200 år?

Ingen vet lenger når den lille stua ble bygget, men veggene er laftet av solide stokker som nok godt kan være 200 år gamle. Hans Svendsen og familien kom flyttende hit fra Hakadal i 1888.

Svendsen hadde jobbet for Hakadals- verket, trolig var det han som bygde opp ”Veiberg smie- og hjulmakerverksted” ved siden av. En stund var det en av de største arbeidsplassene i området.

Smeder

I første etasje var det smier, det kunne jobbe opptil 6 smeder der samtidig. Ved siden av var det hovslagerverksted, og i andre etasje arbeidet det hjulmakere, skreddere, salmakere og en vognmaler.

Svendsen drev selv bedriften i første etasje, men leide ut rom til de som hadde verksted i andre. De ansatte skulle ha kosten, og ”Fru Svendsen” dekket daglig opp til alle smedene i Veibergstua.

GA SEG: Jessheim landhandleri tok ned skiltet fra stabburet og takket for seg 29. mai 2019. I dag er det neglstudio i stabburet.

Mange kunder

Kundegrunnlaget var stort. En del bønder drev fortsatt med forskjellig kjøring, og trafikken til og fra Gardermoen gjorde at det ofte var behov for å sko en hest, fikse et hjul eller få pyntet opp en vogn.

En god kunde av det litt uvanlige slaget var Karl Norbeck, som holdt til litt lenger ned langs vegen mot Oslo. Han hadde vinterkvarter for sirkus- hestene på stedet sitt på Jessheim og var en populær kunde. Karl Norbeck hadde ry på seg for å kunne rette hestesko med bare nevene.

Kanskje demonstrerte han også noen av sine kunster i verkstedene på Veiberg?

Egne verksteder

Mange av de som spiste maten sin rundt bordet i Veibergstua og hadde opplæringen sin i hjulmaker- eller smedfaget i verkstedene på Veiberg startet egne verksteder: Otto Svendsen og Kristian Kristensen ved siden av hverandre langs Gardermovegen, Martin Bekken i Bekkebakken og Hans Jacob Gaarder i Sandshagan.

PERLESMIE: Dagens senterleder på Jessheim storsenter Line Gustavsen hadde i sin tid butikk der hun solgte perler i stabburet.

En ny start

Rivetillatelsen var klar. Fra Oslo og helt ut til Jessheim kom en gjeng som ville bevare – Fylkeskonservatoren og noen fra Fortidsminneforeningen. De hadde sett en reportasje i Romerikes Blad om huset som skulle rives og ville gjerne presentere alternativer.

Der den slitne og salryggede stua sto skulle det bygges gang- og sykkelvei. Miljøet i Storgata skulle oppgraderes. Men noen mente Veibergstua var bevaringsverdig, og at den ville la seg sette i stand.

”Vi håper eieren venter med å rive huset” uttalte formannen i foreningen til avisen.

Thor Martin Furuseth

Eieren var Thor Martin Furuseth. Og han ventet. Etter noen runder med grubling og flere arkitektforslag ble det istandsetting. At det dukket opp en leietaker hjalp også på. Stua ble demontert helt, og flyttet litt bakover fra vegen.

Tømmeret viste seg å være i bra stand, og mye av husets materialer ble gjenbrukt. Mye jobb ble lagt i å få detaljene riktig og i å få brukt om igjen mest mulig.

Endringer

En del endringer måtte til for å få den gamle arbeiderboligen brukbar som forretningslokale, og det ble laget nye vinduer i gammel stil. Rundt stua ble gatenivået fylt opp, og det ble lagt belegningsstein. Også det lille stabburet ble tatt vare på og satt i stand. Gode fagfolk fra området sto for jobben.

Hele prosjektet satte en ny standard for Storgata, som flere av de andre gårdene seinere fulgte opp. Den gamle stua bidro til at året 1984 markerte en ny begynnelse for Storgatas eldre bebyggelse.

Knut Korsmo eier de to bygningene i dag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.