Connect with us

Byutvikling

Kulturens vaktbikkje går på videre

Avatar

Published

on

Å være kulturens vaktbikkje betyr engasjement på mange fronter. Kulturrådet tar kampen på alvor.

Kulturrådet skal følge med i det som skjer innenfor kulturlivet nasjonalt, regionalt og kommunalt slik at det kan følge opp hvordan politiske vedtak innenfor kulturfeltet blir fulgt opp i Ullensaker. Og når kulturtinget denne uka settes, så er det vel vitende om at det ikke blir mindre å gjøre i 2019. 

STÅR OPP: Å stå opp for kulturarenaer er noe av det kulturrådet gjør. Det betyr blant annet at Herredshuset ikke må bygges inne av nye prosjekter, sier Rolf Baardseth. 

– Hva er det kulturrådet konsentrerer sitt arbeid rundt, leder Rolf Baardseth?

– Veldig kort oppsummert så er det arenaer og kontakt med ungdom, sier Baardseth.

– Noe mer utfyllende?

– Kulturlivet og kulturens behov blir sett, og noe av grunnen til det er at vi er tydlige overfor det politiske miljøet.

– Dessuten – når vi ser på utviklingen av Jessheim og Ullensaker – så får kulturen en viktigere og viktigere plass i et byutviklingsperspektiv. Kultur må bygges inn i en by, og for vår del blir arenaer en del av en god by. Med arenaer mener vi da skoler, parker, rådhusplassen og kommende innhold i kulturhuset, sier Baardseth, som også nevner arenaer rundt om i Ullensaker som viktige kulturarenaer i nærmiljøer i kommunen.

– Lykkebo, Røra på Sand, klubbhuset på Olaløkka, Nore, velet på Kløfta og Folkvang på Algarheim. Dette er viktige arenaer som står overfor utfordringer når det gjelder drift og dugnad og videre liv.

– Men dere uttaler dere også om enkeltprosjekter som er på vei opp?

– Ja, for det handler også om kulturlivet. La oss ta Herredshuset som et eksempel. Med det prosjektet som er på gang i Gotaasalleen er det viktig at Herredshuset ikke blir bygget inne eller redusert til et mindre bygg i det området. Herredshuset er et signalbygg, og det kommende prosjektet må ta høyde for akkurat det.

– Og når det gjelder kontakt ut mot ungdom?

– Da tenker vi blant annet at Frivillighetens hus kan være en fin arena for kulturaktiviteter – for eksempel konserter og matfestival. Ungdomsrådet er en viktig samarbeidspartner å spille på her.

– Hva tror du om valgkampen, sett gjennom dine kulturbriller?

– Igjen, for oss handler det om utvikling av kulturarenaer – og da mener vi steder å være for kulturlivet – og at vi formidler til politikerne at det er mulig å få til mye for ganske små midler, hvis kulturlivet og kommunen jobber sammen om å få til de beste løsningene.

– I tillegg er vi veldig opptatt av at bildende unge kunstnere må få på plass et ordentlig tilbud. Det er både vi og kunstforeningen opptatt av.

Torsdag inviteres det til kulturting på rådhuset. Engasjerte og interesserte oppfordres til å ta turen for å bli informert og engasjert. Yngre folk er spesielt velkomne, sier Baardseth.

Hva er på agendaen?

– Vi stifter bekjentskap med Elvan Adatepe fra Kløfta. Hun er aktiv i teater- og musikklivet og byr på en minikonsert for å sette tonen for kulturtinget.

– Så blir det foredrag ved Hans Christian Solberg fra Akershus barne- og ungdomsråd: «Engasjere ungdom i kulturlivet.», før det blir årsmøte og valg av nytt kulturråd, sier Baardseth.

Kulturtinget avholdes på rådhuset, og det hele tar til 18.00 i kveld, torsdag 14. februar.

Fakta

Lag og foreninger i tall:

5 foreninger innen bil & fly
15 foreninger innen dans
11 foreninger innen historie og bevaring
5 foreninger innen kunst og kunsthåndverk 19 foreninger innen musikk
10 korforeninger
4 teatergrupper
7 fritidsklubber
22 humanitære foreninger
3 hundeklubber
7 pensjonistforeninger
3 internasjonale foreninger
11 foreninger innen religion og livssyn
4 speidergrupper

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.