Connect with us

Politikk

Lovløst om tredje rullebane?

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune og innleid advokatfirma konkluderer med lovløse tilstander i prosessen fram mot lokalisering av tredje rullebane. I kveld blir det folkemøte.

Ullensaker kommune har levert en såkalt juridisk betenkning til samferdselsminister Jon Georg Dahle i forrige, slik Romerikes Blad skrev 31. oktober (saken er bak betalingsmur). I det møtet presenterte ordfører Tom Staahle en juridisk vurdering av prosessen, og konklusjonen til advokatfirmaet Schjødt er:

“Lokaliseringsspørsmålet er ikke utredet i samsvar med gjeldende regelverk og god forvaltningsskikk.»

Lokalisering er ikke utredet i samsvar med regelverket

Dårlig utredet?

Hva betyr så det? 

Jo, ifølge advokatfirmaet og Ullensaker kommune så er følgende punkter essensielle punkter med på å underbygge at lokaliseringen av tredje rullebane må vurderes på nytt:

  • Departementet har ikke truffet noe formelt og rettslig bindende vedtak etter plan- og bygningsloven om at arealet øst for dagens flyplass skal båndlegges, men har likevel gitt uttrykk for at lokaliseringsspørsmålet er avgjort, blant annet overfor Stortinget og Avinor.
  • Høringen av grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018–2029 innebar ikke en høring av lokaliseringsspørsmålet.
  • Lokaliseringsspørsmålet er ikke forberedt og avgjort i samsvar med plan- og bygningslovens regler for båndleggingsbeslutninger. Verken saksforberedelsen eller vedtakets innhold er i samsvar med loven; saken er ikke tilstrekkelig utredet og er heller ikke sendt på høring.
  • Lokaliseringsspørsmålet er ikke forberedt og avgjort i samsvar med plan- og bygningslovens regler for utarbeidelse og vedtakelse av planer, herunder reglene om konsekvensutredning.
  • Lokaliseringsspørsmålet er heller ikke forberedt og avgjort i samsvar med den framgangsmåten som Samferdselsdepartementet selv skisserte da Masterplanen ble sendt på høring i 2012.

Saken er ikke tilstrekkelig utredet og er heller ikke sendt ut på høring

Ny lokalisering?

– Blir det ny runde om lokalisering av framtidig tredje rullebane?

I Ullensaker kommune konkluderes det klokkeklart med at:

“Prosessen kan ikke gå videre uten at det foretas en uhildet konsekvensutredning av alternative lokasjoner, inklusiv et østlig alternativ.»

Men fra Ullensaker-hold har det lenge vært tatt til orde for at lokalisering vest for flyplassen vil har færrest negative konsekvenser totalt sett, både når det gjelder berørte husstander (4.000 innbyggere hvis østre alternativ velges og 2.200 hvis det vestre blir valgt – selv om det er stor uenighet mellom statlige instanser og kommunene om hvilke tall som gjelder).

– Østre best

Samferdselsministeren er imidlertid klar på at det østre alternativet vil være det beste, og han sa i forrige uke til RB at “vi har pekt på det østre alternativet som det åpenbart beste. Det går på pris, kapasitet og levetid.”

I kveld (tirsdag) inviterer Ullensaker kommune til informasjonsmøte i Kong Rakne fra klokken 18.00. Programmet er som følger:

  • Velkommen v/ordfører Tom Staahle
  • Hovedpunkter i den juridiske betenkningen v/ Hallvard Gilje Aarseth, Advokatfirmaet Schjødt
  • Vurdering av situasjonen v/ Interesseorganisasjonen Nei til 3. rullebane v/leder Bjørn Berg
  • Oppsummering og veien videre v/ordfører Tom Staahle

Veien videre

– Men hvordan blir veien videre?

– Det får innbyggerne i Ullensaker vite i morgen, både de som har bekymringer rundt rød og gul sone – og verdien av egen bolig i framtiden – samt de av oss som ikke forstår prosessene og virkeligheten slik det formidles – fra både statlig og kommunalt hold.

Foto: Avinor

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.