Connect with us

Byutvikling

Nytt bremsespor for omkjøringsveien?

Avatar

Published

on

NYHETSANALYSE/KOMMENTAR

Er det sånn at summen av mange utbyggerforsøk på å presse høyder og antall boliger i været over mange år som gjør at vi aner en mer restriktiv holdning fra flere og flere i det politiske miljøet? Det kan se slik ut.

Tirsdag ettermiddag detonerte en aldri så liten bombe i formannskapet i forbindelse med sluttbehandlingen av en sak om det sørligste feltet – Langelandskollen (B8 på kartet under) – i området som har fått fellesbetegnelsen Jessheim sørøst.

JESSHEIM SØRØST: Slik er Jessheim sørøst inndelt. Langelandskollen (B8). sees nederst til venstre i gult på dette kartet. Det er alle utbyggerne i området som skal betale for omkjøringsveien, som er markert med rødt på skrått gjennom kartet.

Sjeldent flertall

Da vedtok et sjeldent sammensatt flertall i formannskapet – Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet – å sende planen til forslagsstiller  Vindveggen AS  på vegne av Langelandskollen AS (tiltakshaver er Ole Semming Wiig). Grunnen til at denne planen ble vedtatt sendt tilbake er blant annet at dette området er såvidt langt unna Jessheim sentrum at det er mer passende med flere eneboliger på dette området samt at det for hvert prosjekt i dette området er gitt tillatelse til å bake inn flere boliger enn det i utgangspunktet  er søkt om for de forskjellige. Det er lagt opp til 258 boliger i dette prosjektet.

LES: Saksdokumentet fra formannskapet

Foten ned

Det kan synes som om flere og flere i det politiske miljøet ønsker å sette foten ned for at det fiskes etter tillatelse til å bygge mer enn man i utgangspunktet bringer til torgs i de forskjellige områdene der det skal bygges. Eller, fiskes etter er kanskje ikke et fullgodt og best beskrivende uttrykk. Men at svært mange utbyggere søker å gå ut over antallet boliger, eller overskrider antall etasjer det er sagt er tillatt for det og det området, det hersker det ingen tvil om.

Senest i forrige uke ble tre høyhus presentert for plankomiteen. På den eiendommen åpnes det for å bygge høyere enn det som er vanlig, og på akkurat den tomten var er det snakk om maksimalt 21 etasjer. Utbyggerne klinket til med 28 etasjer på det høyeste bygget.

HØYT: Slik blir de 28 etasjene som er foreslått på den sørligste eiendommen av det som blir bydel Gystadmarka.

LES: Lanserer monumental portal til byen

“Løsaktig” rykte?

Kanskje dette sier noe om at Ullensaker har fått et rykte – over mange år – om å være en kommune det er lett å skaffe seg dispensasjon fra opprinnelige planer?

Denne skribent synes i hvert fall å ane at det er i ferd med å bli vanskeligere å få de antall etasjer ekstra man kommer og presenterer for politikerne.

I den konkrete saken om Langelandskollen var det i formannskapet tydelig at det kan bli en skarpere politisk tone partiene imellom fram mot kommunevalget. Samarbeidspartiene Fremskrittspartiet og Høyre sto langt fra hverandre i denne saken – selv om det fra ordfører Tom Staahle ble tatt til orde for at finansiering og betaling av den mye omtalte omkjøringsveien henger i en tynn tråd etter hvert.

LES: Hva er takten og hva er retningen?

Utbyggerne betaler

Det er som kjent utbyggerne i området Jessheim sørøst som skal betale for omkjøringsveien, og den veien er grunneierne nødt til å bli enige om hva fordelingsnøkkelen skal være.

Dette poengterte Høyres Karianne Raad Wanggaard at ikke er politikernes problem. Den utfordringen ligger hos grunneierne å løse.

Ordfører Tom Staahle frykter at omkjøringsveien – som mange venter på – henger i en svært tynn tråd etter hvert.

Simpleste sort?

Innbyggerne som står og venter på omkjøringsveien frykter at den blir en “mjølkerute” og den billigste løsningen uten mange nok avkjøringer og uten gode nok forhold for fotgjengere, syklister og friluftslivet.

At utbyggerne som har interesser i Jessheim sørøst blir sinte og krakilske får heller stå sin prøve, var konklusjonen til flertallet i denne saken.

Planen for Langelandskollen blir sendt tilbake, men det mest interessante i denne debatten var hint om at det kanskje har vært for mange dispensasjoner fra opprinnelige planer?

Tiden vil vise om vinden er i ferd med å snu på dette området.

LES: Mye fortsatt i det blå for omkjøringsveien

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.