Connect with us

Kommentar

“Ryddesjau” på rådhusplassen

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

En ny politisk sak om rådhusplassen er på bordet. Der etterlyses avklaring fra det politiske miljøet om hva de faktisk ønsker av aktivitet og innhold på plassen.

Vi har i en årrekke hørt at rådhusplassen skal bli en bilfri festplass innen 2022. Men for første gang etterlyses det hva plassen faktisk skal inneholde og hva slags aktiviteter som er ønsket der.

I den politiske saken som nå er til behandling kommer det tydelig fram at åpning av ferdig festplass til byjubileet i 2022 er urealistisk. Det kommer også tydelig fram at det må gjøres et solid stykke politisk arbeid når det kommer til:

  1. Ambisjonsnivå for plassen?
  2. En politisk avklaring om hva som er ønsket aktivitet på plassen
  3. Hvem skal rådhusplassen være for?
  4. Langsiktig plan for plassen – hvordan skal den fungere i bybildet i for eksempel 2050? – dette fordi det må bakes inn økonomisk armslag i kommunensbudsjett
  5. Hvordan sikre forankring hos politikerne og innbyggerne når det kommer til vilje til å tenke langsiktig?

“Det er eksempelvis ikke ønskelig at man bygger en rådhusplass som blir stående tom og ubrukt store deler av året. Det krever tydelige forventningsavklaringer i forkant og god planlegging.”, heter i det i saken.

Ryddesjau

2007: Rådhusplassen har versert som sak i 20 år. Her en faksimile fra RB i 2007. Nå oppfordres det til politisk forankring om hva rådhusplassen skal inneholde. 

Denne politiske saken framstår nærmest som en “ryddesjau” i gamle vedtak og politiske ambisjoner. Saken er nesten et rop om at politikken må samle seg om konkrete ønsker for rådhusplassen – i et langsiktig perspektiv.

For administrasjonen er det viktig :

  • Å få samkjørt føringene og avklart eventuelt motstridende forhold i vedtakene som er gjort tidligere
  • Å enes om en økonomisk gunstig løsning for kommunen for rådhusplassen
  • Å legge til rette for en langsiktig plan som sikrer gode og økonomisk riktige grep for sentrumsutviklingen i Jessheim

Det skal bli interessant å se hvor det politiske miljøet i Ullensaker lander i besvarelsen av spørsmålene som stilles i denne saken. For dette handler i bunn og grunn om tydelige signaler til dem som skal jobbe videre med innholdet, og det handler om hvor ambisjonsnivået skal ligge i den framtidige planleggingen – både økonomisk og innholdsmessig.

Helheten

Det blir også spennende å se hvordan planene for rådhusplassen vil harmonere og finne sin plass i det store bildet for grøntstrukturen i Jessheim by.

Rådhusplassen og stasjonsparken er viktige komponenter i en grønn bykjerne, men minst like viktige blir de grønne forbindelsene som binder parkområdene i og rundt Jessheim by sammen: Romsaasparken, parken ved Herredshuset, Jessheim Torg, Nordbytjernet og små og store lommeparker er alle viktige komponenter i bygging av en trivelig by.

Men først og fremst skal det bli interessant å konkret få svar på hvor det politiske ambisjonsnivået ligger for rådhusplassen.

Først da blir dette prosjektet en fest.

Den politiske saken finner du HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.