Connect with us

Byutvikling

Skal sette byutviklingen i system

Avatar

Published

on

Firmaet Rodeo Arkitekter har vært på tokt i Jessheim sentrum for å begynne jobben med å sette alle planene for byutviklingen i system og en slags rekkefølge.

De har ikke hoppet av toget for å skulle mene noe om Jessheims alle feil og fortrinn som sted, de to representantene fra Rodeo Arkitekter, firmaet som huser arkitekter, urbanister og sosiologer under ett og samme tak.

Skal finne et slags overordnet blikk over planene for Jessheim

Kenneth Dahlgren

– Vi er hentet inn for å synkronisere oss mot de planene som foreligger og for å få et slags overordnet blikk over det som er planlagt for Jessheim by, sier Kenneth Dahlgren og Knut Schreiner til Jessheimpuls mot slutten av rekognoseringsturen de har har vært på i sentrum.

Bistå folk og politikere

Kenneth Nordgren og Knut Schreiner lot seg begeistre av utsikten fra Sundbytunet, og de fant energi i Storgata, 

– Tanken er at vi henter inn kompetansen til Rodeo Arkitekter slik at de kan bistå politikerne og innbyggerne i den prosessen vi står overfor i tiden som kommer, sier rådmann Rune Hallingstad.

Hva er identiteten og visjon vi ønsker?

Rådmann Rune Hallingstad

– Hva slags identitet skal være knyttet til Jessheim som by og hva skal visjonen om det vi ønsker å være og framstå som innholde? Spørsmål som dette tror vi at dette firmaet kan bistå med.

Alle steder er unike

– Har dere en fast strategi som dere jobber etter, Dahlgren? 

– Alle steder er unike på sin måte, og nå i oppstartfasen er vi her for å ta pulsen på stedet, se Jessheim med egne øyne og føle på den pulsen som er her. Så jeg vi har ingen fast formel å jobbe etter.

Vi er her for å ta pulsen på stedet

Energi i byen

– Hva ser dere her så langt?

– Jeg skal være forsiktig med å uttale meg bastant om noe som helst her og nå. Men det vi gjerne leter etter er energien til et sted, og energi er det her på Jessheim i fullt monn, sier Dahlgren,

– Felles for mange steder er at de har vokst jevnt og trutt uten at det har ligget en helhetlig plan til grunn, sier Knut Schreiner.

Felles for mange steder er at de har vokst uten at det foreligger en helhetlig plan

Knut Schreiner

– Det handler ofte om å finne ut hvilke grep som må gjøres for at et sted skal bli finere, og det handler om hvilke grep som må gjøres for at enkeltstående komponenter skal bindes sammen for at stedet skal bli helhetlig, fortsetter Schreiner.

Historien er viktig

– Og så vil folk gjerne ha den samme opplevelsen av “fortellingen” om stedet og stedets historie. Dette er noe av det vi ser etter og leter etter i vårt arbeid.

– Hvordan jobber dere for å finne de svarene?

Utgangspunktet er bra her

Kenneth Nordgren

– Det er ikke gjort på en dag, men det handler om å prate med folk og det handler om å forstå stedet. I dag ferdes vi for eksempel i sentrum, og Storgata her har et urban struktur og energi. Der oppholder folk seg fra tidlig morgen, men vi har forsøkt å finne andre steder som kan fungere som møteplasser uten at vi er blitt veldig mye klokere så langt i dag.

– Utgangspunktet er jo veldig bra da. Det er folk her, og vi vet at folk og næringer ønsker å etablere seg her, sier Dahlgren.

– Dere er klar over at det er ganske mange planer i omløp for Jessheim?

Planer i omløp

Mange planer er i omløp

– Vi er klar over det, og noen av vår jobb blir å bidra til at planene realiseres – at vi i hvert fall kan bidra til at det legges et løp og at det tenkes helhetlig og ikke ett og ett prosjekt, sier de “sporhundene” før jakten på impulser og signaler fortsetter innover i sentrum.

Planer i omløp er blant annet byplanen, sentrumsplanen, kommuneplanen og den kommende mobilitetsplanen, som skal være ferdig nå i høst.

– Tidsperspektivet deres er?

– Vi håper å være i nærheten av målstreken ved juletider, uten at jeg kan gi deg en eksakt dato, sier Kenneth Dahlgren.

Fakta Rodeo Arkitekter

Rodeo Arkitekter jobber med arkitektur, urbanisme og samfunnsvitenskap

Firmaet har vært engasjert i mange prosjekter i Norge og i utlandet, blant annet masterplanen for hvordan Marienlyst skal utvikles når NRK flytter derfra, havnepromenaden i Oslo, utviklingen av Fredrikstad og andre tunge prosjekter.

Rodeo Arkitekter er hentet til Ullensaker for å bistå politikere og administrasjon (og innbyggerne) med å sette planer for byutviklingen sammen til et helhetlig bilde og utviklingen av et helhetlig bykonsept.

Rodeos representanter Kenneth Nordgren og Knut Schreiner var på første “studietur” i Jessheim sentrum denne uka.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.