Connect with us

Kommentar

Spennende politisk vår

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Det politiske Ullensaker skal ta stilling til mye før de folkevalgte går hver til sitt og tar ferie. Juni måned kan bli både turbulent og retningsgivende.

Det er et hektisk oppløp i politikken fram mot sommeren. Ny kommuneplan skal behandles, en strategi for å komme merforbruket i kommunen til livs må høyst sannsynlig tas tak i og en politisk bestilling om næringsskatt skal etter planen opp i vår. Det er med andre ord et politisk Kinderegg som kommer på bordet.

 1. Kommuneplanen er en langtidsplan og et handlingsprogram for kommunens arealer og utviklingen i kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven skal alle kommuner drive en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen.

Det som er spesielt med denne kommuneplanen er at det var et borgerlig flertall som sendte den ut på høring. Nå er det et rødgrønt flertall bestående av seks partier som styrer Ullensaker kommune.

Svart på hvitt

Derfor er det grunn til å tro at det vil komme endringer i planen for at samarbeidsplattformen til de seks partiene ivaretas. I den plattformen står det svart på hvitt:

 • Vi vil gjøre Ullensaker til en grønn foregangskommune, og legge klima, miljø og bærekraft til grunn for all kommunal virksomhet og planlegging.
 • Vi er enige om bevare dyrka og dyrkbar mark, og verne verdifulle naturområdet mot utbygging
 • Vi vil ta sterkere politisk styring over vekst og utvikling i Ullensaker

Det står også:

 • Utbyggingstempoet i Ullensaker må reduseres betraktelig i årene som kommer – det settes et mål på 300 nye regulerte boenheter i året
 • Stilles strengere krav til grøntområder, bokvalitet, arkitektur og tilpasning til eksisterende bebyggelse
 • Jessheim sentrum skal utvikles som en levende by med vekt på grønne områder, møteplasser og tilrettelegging for sykkel og gange

Kommuneplanen er nødt til å signalisere dette, så vi blir ikke overrasket om det kommer en del endringer som må ut på høring. Og det er grunn til å tro at de borgerlige – mindretallet – ikke kommer til å sitte stille og høre på dette. Vi får en indikasjon på temperaturen i formannskapet 26. mai. Da skal arealdelen av kommuneplanen opp politisk.

Les hele samarbeidsplattformen til de seks partiene HER

Næringsskatt

Det ligger en ferdig skrevet sak om næringsskatt i Ullensaker klar. Men den var ikke på sakskartet til utvalg, formannskap eller kommunestyret nå i mai.

 1. Kom den ikke fordi det er dårlig timing med tanke på et hardt prøvet næringsliv i Ullensaker som følge av koronasituasjonen?
 2. Kom den ikke på kartet fordi det ikke er god nok forankring innad i partiene – og da i særdeleshet i Senterpartiet? Jessheimpuls vet at det i fjor høst ikke var full enighet internt i Sp, og det er lov å spørre seg om varaordfører Stokstad Oserud har ryggdekning i partiet for et ja til næringsskatt.

Det blir spennende å se om saken kommer før ferien.

Kutt i tjenester?

Rådmannens økonomiske statusrapport (tertialrapport) blir interessant av flere grunner. Det går – uavhengig av koronamillionene som er brukt – mot et merforbruk i kommunen i 2020:

 • Hvilke grep må politikerne ta for å få bukt med merforbruk og underskudd i 2020
 • Blir det konkrete kutt i tjenester som følge av merforbruket?
 • Hvor stort er elementet av prestisje rent politisk?

De rødgrønne har beskyldt de borgerlige partiene for uansvarlig økonomisk styring siden før valgkampen i 2019 og – nær sagt – helt fram til nå.

Det er trolig en god del prestisje forbundet med å orden på økonomien for de rødgrønne partiene denne perioden. Muligheten til å ta konkrete grep kommer trolig i juni allerede.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.