Connect with us

Folk

Utvider undersøkelsene rundt Jessheimbadet

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune sendte tirsdag kveld ut en pressemelding om at en bestilt rapport om Jessheimbadet blir forsinket på grunn av nye opplysninger som er framkommet.

I perioden mellom ferdigstillelse av rapporten 5. februar og styrets behandling av rapporten 12. februar, mottok Romerike revisjon ny informasjon og opplysninger som ansees å være viktig for rapporten, heter det i pressemeldingen.

– Det handler om økonomi i forbindelse med endelig sluttoppgjør, sier styreleder Edin Alisic til Jessheimpuls tirsdag kveld. Styrelederen forsikrer samtidig at dette ikke handler om økonomiske overskridelser eller ombygging eller annet.

“Fordi det har kommet frem nye opplysninger i saken, vil Romerike revisjon på et senere tidspunkt levere en revidert rapport om utfordringer i sluttfasen av prosjektet Ullensaker svømmehall. Rapporten er bestilt av styret i Ullensaker svømmehall KF på bakgrunn av en bekymringsmelding og vil bli offentliggjort etter at den er behandlet av styret.”

– Vi snakker altså ikke om overskridelser her?

– Nei, dette prosjektet er i det store og det hele innenfor rammen på 363 millioner kroner. Dette handler om å forsikre seg om at prosjektet har foregått i henhold til rutiner, sier Alisic, som omtaler dette som en ikke-sak – dog uten å gå i detalj om hvilke opplysninger som er dukket opp rett før endelig sluttoppgjør.

https://jessheimpuls.no/jp/2021/02/09/romerike-revisjon-undersoker-rundt-jessheimbadet/

Utfordringer

“På bakgrunn av en bekymringsmelding om utfordringer i sluttfasen av prosjektet Ullensaker svømmehall, bestilte styret i Ullensaker svømmehall KF på nyåret en forundersøkelse av Romerike revisjon IKS. Rapporten var planlagt offentliggjort etter at styret hadde behandlet og godkjent rapporten i sitt møte 12. februar. I perioden mellom ferdigstillelse av rapporten 5. februar og styrets behandling av rapporten 12. februar, mottok Romerike revisjon ny informasjon og opplysninger som ansees å være viktig for rapporten.” heter det videre i pressemeldingen.

“Med bakgrunn i denne utviklingen, konkluderte styret i sitt møte 12. februar med at forundersøkelsesrapporten slik denne foreligger mest sannsynlig gir et ufullstendig bilde av situasjonen, og således ikke er et godt nok grunnlag for en beslutning om videre håndtering av saken.”

Utvidet undersøkelse

Denne konklusjonen støttes av Romerike revisjon. Styret har derfor vedtatt at den nye informasjonen blir gjenstand for tilleggsundersøkelser av Romerike revisjon, og at forundersøkelsesrapporten oppdateres til en utvidet undersøkelse på bakgrunn av dette.

Ny oppdatert rapport vil behandles av styret og deretter besluttes offentliggjort. Det er i dag (tirsdag) ikke kjent når den oppdaterte rapporten vil kunne foreligge.

Romerike revisjon IKS (RRI) er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører revisjon for kommunene på Romerike. Romerike Revisjon er organisert som et interkommunalt selskap som eies av kommunene på Romerike.

Selskapet utfører følgende tjenester:

  • Regnskapsrevisjon
  • Foretaksrevisjon
  • Selskapskontroll
  • Større undersøkelser/granskninger

Dette svarte de

Dette er svarene Jessheimpuls fikk fra styreleder Edin Alisic rundt forundersøkelsen til Romerike Revisjon før helgen:

– Er det noe som tilsier at Ullensaker kommune pådrar seg ansvar som ville være naturlig at lå hos leverandører i forbindelse med det kommene sluttoppgjøret?

Dette avhenger hva som blir avtalt ved sluttoppgjør.

– Men kan eventuelle avvik – som Romerike Revisjon måtte nevne i sin sluttrapport – ha noe å si for bunnlinja i prosjektet all den tid argumentet for å lukke møtet har med økonomi å gjøre?

Nå må vi vente på rapporten før vi trekker konklusjoner, men slik det ser ut nå har ikke dette noen betydning.

– Når blir rapporten lagt fram for offentligheten?

Gjennomgang av rapporten pågår. Denne må styrebehandles før offentliggjøring. Neste styremøte er planlagt 18. februar, sier Edin Alisic, styreleder i det kommunale foretaket.

Utsatt åpning

Åpningen av Jessheimbadet er utsatt til 1. mars. Dette skal ifølge Ullensaker kommune ikke ha noe å gjøre med den jobben Romerike Revisjon har på bestilling fra Ullensaker kommune.

– Vi hadde planlagt åpning i februar, men det gjenstår noe arbeid med testing av det flotte anlegget før vi kan åpne dørene. Noe av arbeidet skal utføres av vår entreprenør som er avhengig av sine utenlandske arbeidere som for tiden ikke kommer inn i landet. Vi håper nå på åpning rundt 1. mars, sier kommunaldirektør Tveranger til kommunens hjemmeside.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.