Connect with us

Abonnenter

Vil ha utbyggere ut av bevisstløsheten

Avatar

Published

on

Det er fremoverlente takter i Ullensaker når det gjelder byutvikling. Nå kommer veilederen som skal riste utbyggere ut av bevisstløsheten.

Den relativt ferske tverrpolitiske nyvinningen som bærer navnet byutviklingskomiteen samlet seg på rådhuset torsdag ettermiddag, og der fikk de en presentasjon av en rykende fersk veiledning som forhåpentlig blir et verktøy i møtet med aktører som ønsker å bygge i vår by og kommune i framtiden.

– Dette sier noe om ambisjonsnivået vi har til utbyggingsprosjekter her i Ullensaker kommune. Den er et signal til aktører som ønsker å bygge her at de ikke må være bevisstløse, sa kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger innledningsvis i presentasjonen.

Meny til utbyggere

Plansjef Åge Vebostad og kommuneingeniør Jeta Limani Andreassen ønsket tilbakemelding på det skriftlige verktøyet som får navnet “Formingsveileder for Jessheim sentrum” når det kommer ferdig og gjennomarbeidet fra deres kontorer nå før jul.

Veilederen er ikke juridisk bindende, men den kommer forhåpentlig til å få tyngde i form av et tydelig signal om hva de folkevalgte og administrasjonen ønsker at det som bygges skal bli i årene som kommer.

Vekslende hell

Det er jo med vekslende hell at byggeprosjekter har reist seg når vi skuer tilbake, var det politisk konsensus om rundt bordet på rådhuset i går.

Veilederen kommer til å bestå av tre deler:

 1. En del som omfatter dagens Jessheim
 2. En del med 12 grunnsteiner som skal brukes i møtet med utbyggere og aktører som vil bygge her
 3. En del som sier noe om steder i Jessheim by – altså hva slags bebyggelse man har bruk for hvor, hvor det er behov for torg, hvordan gater ønskes i forskjellige deler av Jessheim sentrum og hvor det er ønskelig med parker.

Forutsigbar variasjon

Alt i veilederen gjøres i forutsigbarhetens navn, og utbyggere som er presentert for tankene om en veileder som dette har ifølge plansjef Åge Vebostad møtt initiativet med begeistring.

I delen om “grunnsteiner” er tanken at utbyggere skal svare ut hvordan de tenker seg de forskjellige 12 punktene løst. Og punktene – altså grunnsteinene – er:

 1. Bygulv – (hva kommer på bakkenivå)
 2. Vegetasjon
 3. Overvannshåndtering
 4. Urban møblering
 5. Belysning
 6. Kunst og utsmykning
 7. Lek i offentlig rom
 8. Skilting og reklame – hvordan kommer dette til å se ut?
 9. Fasader
 10. Kantsonen
 11. Farger
 12. Materialer

Trengs

Byutviklingskomiteen imøteser denne veilederen, men det kom klart fram under diskusjonen at det er veldig viktig at det også gis et handlingsrom til dem som ønsker å bygge her.

Dette kommer til å bli mer som en huskeliste – og velment påminnelse – til utbyggerne om at vi nå stiller krav til det som skal bygges her i Ullensaker.

Noe av tanken bak denne veilederen er også få inn variasjon i de kommende prosjektene. Dette for å unngå at Jessheim by skal bli et monotont sted der alt ser helt likt ut.

Og – hvis det ikke er kommunisert i teksten – dette er noe både administrasjon og et tverrpolitisk miljø ser fram til at kommer på plass.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.