Connect with us

Abonnenter

50 kandidater til flerkulturelt råd

Avatar

Published

on

Det kom inn forslag på 50 kandidater til et flerkulturelt råd som skal opprettes i Ullensaker kommune. Administrasjonen har lagt fram sine kandidater for formannskapet.

Ullensaker kommune har en multikulturell befolkning, der innbyggere med innvandrerbakgrunn nå utgjør over 30 prosent av befolkningen, som i dag er på 42.127 innbyggere. Koronapandemien bidro til økt fokus på viktigheten av god kommunikasjon og samhandling med denne delen av befolkingen, da man så viktigheten av å nå ut med informasjon om smittevernregler, testing og vaksinering.

Bildet til saken er hentet fra den flerkulturelle festivalen “Global Gathering” som arrangeres i Jessheim by hvert år, en festival som ordfører Eyvind Schumacher er overbevist om at har fungert som et lim mellom nasjonaliteter i vår kommune.

– To ord om bakgrunnen for å etablere et flerkulturelt råd i Ullensaker, ordfører?

– Vi trenger er flerkulturelt råd på lik linje med eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Schumacher.

– Dette vil være en fin måte for Ullensaker kommune å kommunisere men andelen av befolkningen vår – og en fin måte å kommunisere andre veien, legger han til.

Les mer tall og fakta om Ullensakers befolkning ved å TRYKKE HER

Flerkulturelt råd

Rekruttering av kandidater er gjort gjennom åpent møte, sosiale medier og nyhet på kommunens nettside

Administrasjonen mottok forslag på 50 kandidater. Disse ble tilskrevet med anmodning om å samtykke i å stille som kandidat ved å returnere standardskjema.

39 av de 50 returnerte tilstrekkelig utfylt skjema eller epost med tilsvarende informasjon. To kandidater ble strøket fra kandidatlisten fordi de ikke hadde landbakgrunn som kreves etter reglementet.

37 i “finalen”

De resterende 37 kandidatene er sjekket mot folkeregistret og samtlige 37 er folkeregisterregisteret i Ullensaker. Kommunedirektøren er av den oppfatning at samtlige 37 kandidater er valgbare. Kommunedirektøren har ikke intervjuet eller innhentet referanser knyttet til personlig egnethet og utelukkende basert sin vurdering på mottatte søknader.

Administrasjonen i Ullensaker innstiller på disse:

Øst-Europa nord: Medlem Katarzyna Marouf (K). Personlig varamedlem Tautvydas Paulauskis (M)

Øst-Europa sør: Medlem Nemanja Cosovic (M). Personlig varamedlem Natalia Turcanu (K)

Sør-Amerika: Medlem Casandra Jossethie Llamas Lagunas (K). Personlig varamedlem Elizabeth Anna Nina Pedersen (K)

Afrika: Medlem Nohuwan Marvis Ihasee (M). Personlig varamedlem Lidya Yohannes (K)
Asia vest: Medlem Nishtiman Karim Saifulla (K). Personlig varamedlem Omar Sinan Rahbi (M)

Asia øst 1: Medlem Mohammad Suleman Akram (M). Personlig varamedlem Shikiba Hashimi Sakhizadeh (K)
Asia øst 2: Medlem Xiaoling Yin Røsten (K). Personlig varamedlem Nally Kaweh (M)

Det er kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen i sitt møte.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.