Connect with us

Abonnenter

Raknehaugspillet lever

Avatar

Published

on

Tore Østvang og de andre initiativtakerne til å revitalisere Raknehaugspillet kan smile. For spillet lever etter at politikerne onsdag kveld vedtok å gi støtte på 350.000 kroner samt en underskuddsgaranti på 500.000 kroner. 

– Forløsende, sier Ole G. Hertzenberg om vedtaket som ble fattet i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur onsdag kveld.

Foreningen Raknehaugen har jobbet målbevisst mot å kunne sette opp lokalt legendariske Raknehaugspillet igjen i juni 2023, men uten økonomi på plass så har det vært utfordrende å formalisere det som er nødvendig å få på plass.

Budsjettet for Raknehaugspillet er på to millioner kroner, og med positivt politisk vedtak er mye av bordet dekket for å kunne realisere den ambisiøse revitaliseringen av spillet.

– Vi skal ha styremøte mandag neste uke. Hvis det da blir vedtatt å gå videre med å realisere forestillinger i 2023, så kan vi mer konkret til verks med å knytte til oss musikere, skuespillere og – minst like viktig – gå i videre dialog med sponsorer og andre, sier Hertzenberg til Jessheimpuls.

– Juni 2023 er ikke så lenge til i denne sammenheng?

– Nei, det er bare tiden av veien det.

Vedtaket

Dette er hele forslaget som ble vedtatt:

  • Det gis en underskuddsgaranti begrenset oppad til kr 500.000 kroner.
  • Det gis direkte støtte til Raknehaugspillet på  350.000 kroner gjennom tilskudd som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
  • Administrasjonen går i dialog med styret i Raknehaugspillet med formål å få inn en administrativ ressurs fra kommunen i styret for Raknehaugspillet.
  • Raknehaugspillets styre informerer månedlig til kultursjef om fremdrift og økonomi i prosjektet. Rapporteringstidspunkt avtales med kultursjef.
  • Administrasjonen går i dialog med Raknehaugspillet for å undersøke og vurdere om det kan settes opp ekstraforestillinger for enkelte klassetrinn.

Hvorfor spill?

Kulepunktene som initiativtakerne mener taler for en relansering er disse:

  • Ullensaker trenger spillet for å styrke sin identitet som kulturkommune
  • Ullsokningene trenger spillet som et kulturløft etter pandemien.
  • Raknehaugspillet er en unik mulighet til å samle kulturlivet for å løfte i flokk
  • Raknehaugen fortjener dette spillet fordi vi har Nord-Europas største gravhaug i vår midte
  • Ullensakers plass i norsk samferdselshistorie blir løftet fram ved å relansere Raknehaugspillet

Ambisjonen

Ambisjonsnivået ligger – etter det Jessheimpuls forstår – på linje med prosjekter vi har sett gjennom Ullensaker Teater og andre oppsettinger lokalt. Det vil si at skuespillere, dansere og sangere i all hovedsak er gode amatører, men at laget toppes gjennom å engasjere to til fire velkjente norske skuespillere i sentrale roller.

Tanken er seks forestillinger i juni 2023, der håpet er å selge lukkede forestillinger til næringsliv og andre institusjoner.

Et uttalt mål fra tidligere er at Raknehaugspillet skal kunne sammenlignes med de beste historiske spillene i Norge, og at spille skal synliggjøre Raknehaugen som et av Norges viktigste kulturminner.

I tillegg er tanken å bidra å styrke Ullensakers identitet som kulturkommune og reiselivsdestinasjon.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.