Connect with us

Byhistorie

Anmeldelse, lovnader og garantier

Avatar

Published

on

.Det har skjedd mye rundt raseringen av Trandumskogen gjennom helgen. Politianmeldelse og total garanti fra 0vergriperne i Forsvarsbygg om å gjøre opp for seg.

– Vårt tydelige mål er at kulturminnemiljøet i Trandumskogen skal gjenopprettes, sier Jan Erik Johansen, avdelingsdirektør i Forsvarsbygg.

Direktøren var i området og så i taushet på skadeomfanget samtidig som Jessheimpuls var i området fredag 4. juni.

Makten og vanæren

Alle grantrær

Ullensaker kommune tok raskt affære da skjendingen av Trandumskogen ble oppdaget. Og det tok ikke mange dagene før kommunen politianmeldte Forsvarsbygg.

“I mai og juni har Forsvarsbygg hugget alle grantrær og noe furu i det fredede området i Trandumskogen…”.

«Forsvarsbygg har med dette forvoldt uopprettelig skade på et kulturminne av nasjonal verdi, som det knytter seg sterke følelser til.», skriver Ullensaker kommune i politianmeldelsen som ble oversendt Politiet 9. juni.

Restaureringsgruppe

Forsvarsbygg har satt ned en foreløpig restaureringsgruppe bestående av spesialister på tvers av miljø og kulturvern.

Les hele den verbale kanossagangen til Forsvarsbygg HER

“Reetablering av skogsområdet vil kreve en grundig planlegging. Som en del av dette vil vi vurdere mulighetene for en replanting av litt større trær. Det lyset og den næringen som nå slipper til i skogbunnen vil gi et nytt næringsgrunnlag og ny florafremvekst. Men, i dette tilfellet vil man primært se på mulighetene for å restaurere til granskog.”, lyder lovnaden fra Forsvarsbygg.

Stortinget

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt sendte raskt spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke Jensen. I helgen kom svaret.

Følge opp

Restaureringsarbeidet skal gjøres i nært samarbeid med regionale og lokale myndigheter, og med kulturminne- og miljøspesialister fra både Forsvarsbygg og Ullensaker kommune.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.