Connect with us

Helgepuls

Makten og vanæren

Avatar

Published

on

HELGEPULS/KOMMENTAR

Forsvarsbygg har skjendet nasjonalmonumentet Trandumskogen. Vi finner flere eksempler på statlig arrogant maktutøvelse i Ullensaker

Det var en surrealistisk opplevelse å gå på hellig grunn i Trandumskogen fredag morgen.
Skogen var borte. Det var ikke til å tro.

Stillheten ble kun overdøvet av fuglekvitter. Sangen lød sår, men det var kanskje oss lyttere sin tolkning? Eller kanskje ikke…
Et stykke lenger inn i området hørtes motordur fra det som muligens var skogsmaskiner som kjørte vekk kvist og kvast og andre etterlatenskaper etter hogsten i minnelunden.

Respektløst

Men det som traff undertegnede som ei slegge var synet av sperrebånd på skiltene som opplyste folk om at Trandumskogen er fredet.

Det vitner om skjødesløs behandling av historien i Trandumskogen – stedet der 194 personer ble henrettet av tyskerne under andre verdenskrig.

Kort om situasjonen i Trandumskogen:

  • Ullensaker kommune har anmeldt Forsvarsbygg for inngrepet i Trandumskogen, som ble fredet av Riksantikvaren i 2020.
  • Forsvarsbygg eier skogsområdet og har stått for hogsten. Fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet i området.
  • Jobben som skulle gjøres var tynning og fjerning av en trær som måtte tas fordi de var råtne eller skadet.
  • Fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet for området.
  • Ullensaker kommune vil politianmelde Forsvarsbygg for de inngrepene som er gjort i et fredet område av stor nasjonal kulturhistorisk verdi.
  • Anniken Huitfeldt har stilt spørsmål til forsvarsministeren. Hun lurer på hvordan man kan unngå at noe som dette skjer igjen? Svar avventes.

Stiftelsen Trandum hadde folk i området torsdag ettermiddag, og de kom til at rundt 15 trær så ut til å være råtne i kjernen.

Langt på vei de fleste trærne var sunne og friske.

Stasjonen som bensintank

Jeg har gjennom – så nær som hele – yrkeskarrieren jobbet med lokaljournalistikk på Romerike; mest av alt har jeg skrevet om og fra Jessheim og Ullensaker.

De senere år har følgende tanke meldt seg stadig oftere:

Hvorfor er arrogansen tiltagende jo lenger opp i makthierarkiet man kommer i statlige institusjoner?

Temmelig grovskåren karakteristikk, jeg er klar over det. Men la oss bruke stasjonsområdet på Jessheim som et konkret eksempel.

Bane Nor – høyst sannsynlig håndtert av en avdeling med et annet navn og folk på kontor i Oslo (forenklet sagt igjen) – har ansvaret for Jessheim stasjon, en ikke uvesentlig del av Jessheims hjerte.

Jessheim er – om noe – en stasjonsby. Stasjonen har vært den viktigste bensintanken som har gitt drivstoff til Jessheims vekst siden 1854.

Maktarroganse

Jessheim by står i vår tid overfor endringer som vil prege stedet lenge etter at vi som leser dette ligger i graven.

Stasjonsområdet er i likhet med rådhusplassen en viktig brikke i utviklingen av Jessheim sentrum.

Og det er ingen hemmelighet at Bane Nor ikke er en spesielt enkel aktør å samarbeide med for dem som jobber med framtidige Jessheim sentrum.

Jeg spurte i 2018 Bane Nors ansvarlige for Jessheim stasjon om det ligger en strategi bak det faktum at stasjonsområdet vårt ser ut som  om den er hentet ut av en film fra landsbygda i et fattigere land enn rike Norge?

Jeg fikk aldri noe godt svar fra vedkommende.

Husmenn?

Er vi i Ullensaker – det politiske miljøet og byråkratene på rådhuset – kun husmenn uten makt til å utøve politikk og prosesser til det beste for Jessheim på grunn av arroganse fra høyere hold?

Det var det jeg tenkte da jeg gikk rundt i Trandumskogen fredag morgen.

Hva blir følgene for denne type framferd? Får Ullensaker kommune sin anmeldelse av forholdet noe etterspill?

Vi leser at Forsvarsbygg erkjenner en tabbe (eller hvordan de nå formulerte seg…). Jeg er usikker på om beklagelsen er helhjertet.

Trandumkrattet?

Med så mye skog fjernet, så er det trolig fritt fram for krattskogen.

Hvem tar ansvaret for at Trandumskogen ikke blir til Trandumkrattet de neste 30 årene.

Beklagelser – være seg helhjertede eller halvhjertede – fjerner ikke kratt de neste årene. Arroganse fjerner heller ikke kratt.

Forsvarsbygg har skjendet noe av det helligste Ullensaker har å by på.

Gror igjen?

Hvis de ikke kommer opp med en konkret plan for hvordan de skal rydde opp etter seg – og ta et framtidig ansvar – så har de stilt seg lagelig til for hogg.

Det eneste vi kan vi kan være sikre på er at denne håndtering av “tynning av skog” i kommunal sektor ville ført til heksejakt og statlig innblanding.

Derfor er det ingen grunn til at Forsvarsbygg skulle slippe unna med en beklagelse og bønn om godt vær.

Og Bane Nor må snart melde seg på Jessheim stasjon.

Vi driver og bygger en by, skjønner dere…

God lørdag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.