Connect with us

Byutvikling

Åpner nytt år med brudd på byplanen?

Avatar

Published

on

To nye boligprosjekter er i ferd med å forme seg. Prosjektet som har kommet lengst bryter med byplanen allerede før utbyggerne satte seg ned med Ullensaker kommune.

Det er varslet såkalt igangsetting av reguleringsarbeid for det området som – for å si det enkelt – ligger mellom Teisengården og Gotaasalleen, og som grenser til det mye omtalte prosjektet som allerede er på gang i Gotaasalleen. Det prosjektet er utsatt politisk på ubestemt tid, mye på grunn av kritikken og turbulens rundt det prosjektet.

Det er Stor-Oslo Eiendom som har ansvaret for prosjektet som er utsatt politisk.

LES: Gotaasalleen ble utsatt

Utfordrer før oppstart

BLOKKER: I dette området varsles det nå oppstart av nye blokker. Prosjektet utfordrer byplanen på høyde samt hva slags næring utbygger ønsker.

Prosjektet det nå er snakk om, grenser som nevnt til prosjektet som er utsatt. Og det er Stor-Oslo Eiendom (sammen med AF Eiendom) som har det prosjektet også, og allerede før møtet med Ullensaker kommune ligger det an til at gjeldende byplan blir utfordret på to punkter:

  • Tillatt høyde i området er 12-18 meter
  • Det er lagt opp til småskalabutikker eller kiosklignende etablissement i område

“Byggehøyder varierer fra 4-7 etasjer, og går dermed litt høyere enn kommuneplanen som legger opp til en bebyggelse med 12-18 m byggehøyder.” skriver utbyggerne i planinitiativet.

Utbyggerne klinker også til med dagligvarebutikk og ikke småskalabutikk eller kiosk i området.

Utfordres hensyn?

Utbyggerne foreslår også å trappe ny bebyggelse ned mot vest og mot sør, for å tilpasse prosjektet til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse sør i området – selv om det ligger som et ufravikelig premiss i byplanen at eksisterende bebyggelse skal hensyntas. Det er også et klart premiss at kulturbygg – som Herredshuset og Teisengården – i særdeleshet skal hensyntas.

Mye av turbulensen og kritikken rundet det pågående prosjektet i Gotaasalleen er skapt nettopp på grunn av at mange klager gikk på høyder og hensyn til bebyggelsen rundt.

Det nye prosjektet skal tilpasses – som utbygger skriver – foreslått bebyggelse i Gotaassalleen 3, 5 of 7. Men i det prosjektet er det som vi vet diskusjon rundt nettopp høyder.

Det er ikke bebudet politisk sak foreløpig. Det er heller ikke sagt noe om hvorvidt det er mulig å se disse prosjektene under ett.

Høringsfrist for dette prosjektet – der det står nå – er 3. januar.

Link til prosjektet finner du HER

Blokker på andre siden

PS! Det er også satt i gang et tomtestudie av eiendommen Trondheimsvegen 60 – altså der den gamle legevakta holdt til. Det prosjektet ser foreløpig slik ut.

SKISSE: Dette er en av flere varianter som vurderes i Trondheimsvegen 60. Det er Eiendomsgruppen og Plan & Arkitekter.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.