Connect with us

Byutvikling

Speider etter løsninger for byen

Avatar

Published

on

NYHETSANALYSE

Nå skal planene for hvordan Jessheim sentrum i praksis skal utvikles forankres politisk. Spenningen består i hva som blir praksis og hva som forblir teori.

På hovedbildet ser vi to personer fra Rodeo Arkitekter i det de er på Jessheim for aller første gang i 2018. En het sommerdag i 2018 er de to herrer på sonderingstokt på Jessheim for å gjøre seg kjent med byen de skal legge en strategi for. Resten er vann under brua, og i disse dager skal det politiske miljøet i Ullensaker forsøke å enes om det de rodeorytterne fra hovedstaden speidet etter.

Lang politisk marsj

En lang byråkratisk – og politisk – marsj mot en plan skal være førende for hvilke grep som må tas for å utvikle en bykjerne som skal fungere i framtiden nærmer seg målgang.

Konsulentfirmaer, innbyggere, arbeidsgrupper og fagfolk i kommunen har svettet over planen – med det nette navnet “Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim” – i snart to år.

UKLART: Et nytt politisk styre – og retning – bidrar til spenning rundt hva slags klima og stemning det blir rundt planen som skal stake ut kursen og grepene for Jessheim by. Eller blir det god stemning? Vi får se i januar.

Hva

Hva er denne planen?

 • Den skal gi føringer for den fysiske utformingen av byen Jessheim
 • Formålet er å få til et felles mål for utvikling av hele sentrum
 • Målet er å skape forutsigbarhet for innbyggere og – ikke minst – utbyggere i form av hva som kommer når og hva resultatet skal være
 • Planen er en helhetstanke som “trumfer” enkeltprosjektene
 • Planen er delt inn i tre bolker: mål, strategi og gjennomføring

Planen er en helhetstanke

Hvorfor

Hvorfor er denne planen viktig for folk?

Fordi den sier noe om hvordan gående skal ha det i sentrum, hvordan syklende skal ha det i sentrum og hvordan bilistene skal ha det i sentrum.

En bruksanvisning

Men er det ikke dette man snakker om hele tiden?

Det kan man for så vidt si, men planavdelingen håper med denne planen å skissere en bruksanvisning som viser hva som må gjøres, hvordan det bør gjøres og hvorfor det bør gjøres.

Så vil det komme politiske saker rundt konkrete grep som må vedtas i denne bruksanvisningen når den tid kommer.

MØTEPLASS: Møteplasser og levende sentrum er to begreper som vektlegges. Da er det viktig at vi ikke kommer skeivt ut i sittestillingen…

Når?

Når kan denne planen bli spikret slik at vi kan begynne med de praktiske og fysiske grep?

Planen – eller det skisserte veikartet om du vil – har vært løftet til politisk nivå to ganger:

 1. I april 2019 ble den vedtatt sendt ut på høring av et borgerlig flertall
 2. I forrige uke – i formannskapet – ble vedtaket å utsette behandlingen til kommunestyremøtet i januar

Dette forteller oss at det er mange som har en interesse av å påvirke deler av planen fordi de kan bli berørt av det som skisseres – være seg hvor ny bussterminal bygges, hvor pendlerparkering skal flyttes, hvilke gater som skal sperres og hva slags krysning det blir over – eller under – jernbanen for å koble Sagabyen på resten av sentrum.

Og – ikke minst – når man målsettingen om bilfri rådhusplass? Hvordan oppnår man såkalt levende sentrum? Hvor finner man penger? Hvem blir med på laget?

GRØNNE LUNGER: Grønne lunger midt i byen kan være temmelig enkelt å få til. I grensebyen Halden vasser vi i denne type pusterom.

Hva skjer?

Vi kan godt stille oss det spørsmålet både en og to ganger, men det vi vet er at sjansen er relativt stor for at den politiske debatten kommer til å dreie seg om detaljer i en plan som er ment å skissere en retning og løsninger for et langt løp og lange linjer i utviklingen av Jessheim by.

En rekke utfordringer står i kø:

 • Det politiske miljøet må enes om planen
 • Statlige og regionale myndigheter må være med på helhetstanken og løsninger
 • Grunneiere og tunge aktører må bli med på et samarbeid
 • Økonomien vil være et tungtveiende element

“Fåglarna vet”

BLINK?: Klarer politikerne våre å enes om en vei som gjør utviklingen av Jessheim by til et blinkskudd? Det får vi se i januar 2020.

Men først og fremst handler akkurat denne saken – og planen – om politisk vilje til å enes om et dokument som tar opp i seg noe som faktisk kan la seg gjennomføre. Dette er en ikke uvesentlig bøyg å komme over; saken er allerede utsatt to ganger, så det skal bli spennende å se hva som skjer når saken kommer opp i januar.

Hvorfor er det vanskelig å komme til politisk enighet?

Noe handler om politisk ståsted, noe handler om mangelfull kjemi mellom de politiske blokkene og noe handler om liten vilje til å komme hverandre i møte fordi man ikke ser samme veien til målet.

Men først og fremst er denne planen et “flyfoto” – eller en grov skisse – over hvordan et framtidig Jessheim sentrum kan bli.

Og hvis denne ikke kan vedtas av et enstemmig politisk miljø, så blir sentrumsutviklingen en lang motbakke – være seg til fots, på sykkel, med buss eller bil.

2020 blir et spennende år.

Men å stå rolig har vi ikke tid til.

KURS: Kursen for byen Jessheim stakes ut nå. Her bildelagt med et motiv fra Raknehaugspelet. 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.