Connect with us

Abonnenter

Bølger bak lukkede dører

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Jessheimbadet er fortsatt gjenstand for massiv politisk støy bak stengte dører. At offentligheten stenges ute fra den politiske behandlingen gir enda større rom for spekulasjoner. Hva er det som ikke tåler dagens lys?

Det som skulle bli et rolig oppløp for å avslutte en betent sak om sluttprosessen av byggingen av Jessheimbadet, eksploderte i beste sendetid tirsdag kveld i forrige uke.

Kommune-TV gikk i svart, og publikum ble sendt på dør da saken om en tilleggsundersøkelse om oppløpet av byggeprosessen av Jessheimbadet skulle behandles.

Saken har versert i snart halvannet år, og to eksterne undersøkelser ser ikke ut til å være sterk nok lut til å komme til bunns i denne saken, selv om ordfører Eyvind J. Schumacher omtaler undersøkelsene som grundige.

Ordfører henviser til konklusjonen i disse undersøkelsene – når Jessheimpuls forsøker å finne ut hvorfor virkelighetsoppfatningen er så til de grader forskjellig hos de borgerlige partiene Høyre og Fremskrittspartiet.

Skurrer litt

For det skurrer litt når nesten halvparten kommunestyret – Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har 21 av 45 representanter – mener at kommunens eget regelverk er brutt i denne saken, og at statsforvalteren bør kobles inn.

Møtet ble som nevnt lukket da denne saken ble behandlet, så vi vet ikke sikkert hva som ble sagt underveis i debatten – om dette er politisk taktikkeri, om det har vært momenter i sluttfasen som er i gråsonen, om innkjøp av utstyr har vært ute på anbud før det ble handlet, hvem som egentlig sa ja til å kjøpe inn utstyr til Jessheimbadet.

Dette kan vi bare spekulere i. Og det er som sagt merkelig at den politiske splittelsen er så stor som den er – ikke minst etter at to eksterne undersøkelser er gjennomført.

Mer om stridens kjerne lenger ned i teksten.

Vil til bunns

Fremskrittspartiet og Høyre har bedt om å få med en merknad med det vi må kalle alvorlig innhold knyttet til vedtaket av saken, som altså foregikk for lukkede dører i forrige uke.

Spesielt interesserte kan se diskusjonen om å lukke møtet ved å TRYKKE HER. 

Saken som kommunestyret hadde på sitt bord tirsdag omhandlet en ekstern undersøkelse som skulle besvare tre spørsmål fra kontrollutvalget i Ullensaker:

  1. Gjennomgang av alle utbetalinger til byggeleder sett opp mot avtalt pris for perioden desember 2020 til sluttoppgjør ble ferdig
  2. Er det etablert rutiner om kommunikasjon mellom kommune og foretaket som sikrer tilstrekkelig avstand? Finnes det brudd på retningslinjer mellom disse?
  3. Vurdere disponeringen av gjenværende midler i sluttfasen av byggeprosjektet. Har noen gått ut over sine fullmakter?

– Ikke besvart

Spørsmål to og tre er ikke godt nok besvart i den bestilte undersøkelsens konklusjon, er beskjeden fra Høyre og Fremskrittspartiet, som i merknadens konklusjon tar til orde for følgende:

“Denne saken alene viser at det er foregått åpenbare brudd på både problemstilling 2 og 3 som revisjonen var bedt om å se på. Det er sterkt kritikkverdig at åpenbare brudd på kommunestyrets vedtak og eierstyring i det kommunale foretaket ikke påpekes av revisjonen eller tas tak i av kommunens politiske og administrative ledelse. Vi vil sterkt anmode om at Statsforvalter iverksetter et tilsyn av Ullensaker kommunes håndtering av denne saken, at all dokumentasjon elektronisk og skriftlig overleveres statsforvalter.” 

– Regelverket fulgt

Ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap) er tydelig i sine svar i kjølvannet av behandlingen av saken:

– Saken er nå svært grundig belyst gjennom to ulike revisjonsrapporter og en omfattende behandling av kontrollutvalget. Alle disse har konkludert med at det ikke har skjedd noe ulovlig i prosessen rundt bygging av svømmehallen og at man ikke har gått ut over sine fullmakter, skriver Schumacher i en e-post til Jessheimpuls.

– Som med alle andre prosjekter på den størrelsen så er det læringspunkter å ta med videre, legger Schumacher til, uten å gå nærmere inn på hva man har lært på rådhuset.

Annen oppfatning

Høyre og Fremskrittspartiet er av en helt annen oppfatning, og har en helt annen – og like tydelig – virkelighetsoppfatning enn ordføreren har.

De skriver at kommunens egne vedtatte regler er brutt (altså vedtektene som det kommunale foretaket som håndterte Jessheimbadet skulle følge) i forbindelse med innkjøp av et lyd- og lysanlegg til 3,5 millioner kroner.

“I revisjonsrapporten fremkommer det og diskuteres kommunikasjon mellom Kommunaldirektør for HTIK og HU leder, tilknyttet en investering i størrelsesorden kr 3.5 millioner kroner til et nytt lyd og lysanlegg. Det uten at denne investeringen er behandlet i Hovedutvalget eller i Kommunestyret.”

Høyre og Frp hevder videre:

“Disponeringen av kr 3.5 millioner er ikke saksbehandlet i hovedutvalget, ei heller kommunestyret. Tvert imot er dette avklart etter en epost dialog som involverer en kommunaldirektør, en Hovedutvalgsleder, og kun har bakgrunn i en mailutveksling. Det er ikke en adekvat saksbehandling i tråd med kommunens eget reglement.”

– Godt belyst

Ordfører Schumacher henviser og støtter seg til hva som står skrevet om akkurat dette i revisjonens rapport (som for øvrig Høyre og Fremskrittspartiet ikke er god nok):

Les hele avsnittet i revisjonens konklusjon om innkjøp av lyd- og lysanlegg ved å TRYKKE HER

Høyre og Fremskrittspartiet henviser til en paragraf i regelverket (vedtektene) hvor det henvises til at kommunestyret skal vedta hvordan merforbruk og mindreforbruk skal dekkes inn eller benyttes.

Ordfører Schumacher henviser til rapporten som konkluderer med at det ikke er gjort noe feil i denne prosessen.

Hvem sa ja?

KLART: Jessheimbadet står tomt og venter på besøkende. Koronasituasjonen avgjør når det blir åpning. Foto: skjermdump jessheimbadet.no

– Hvem sa ja til innkjøp av dette utstyret?

– Dette handler om mer enn beløpet på i overkant av 3.5 millioner kroner, sier Frps Tom Staahle.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en attraktiv og flott svømmehall hvor folk vil går. Men, dette handler om to helt sentrale elementer.

– For det første: hvordan man bruker skattebetalernes penger da det er de som betaler investeringskostnaden, og hva de pengene alternativt kunne gått til, fortsetter Staahle.

Revisjonen har i sine undersøkelser konkludert med at det ikke er gjort noe galt i denne prosessen.

Uoversiktlig

Kanskje er det ikke lenger nødvendig å tvære rundt denne saken, men med to vidt forskjellige oppfatninger av hva som er skjedd i sluttfasen av ferdigstillelsen av Jessheimbadet, så er det flere ting som – dessverre – fortsatt blir hengende i luften.

Det blir ikke noe enklere å legge denne saken død når offentligheten holdes utenfor når saken diskuteres politisk.

Og i en kommune der åpenhet og transparens flere ganger har vært oppe som tema, så sitter offentligheten igjen med et inntrykk av at virkeligheten kanskje ikke er helt oversiktlig.

Det er ikke helt betryggende.

Og sånt blir det fortsatt bølger og spekulasjoner av.

PS! Vedtaket, merknaden fra opposisjonen og et bestemt forslag fra Høyre, Frp og KrF ser du ved å TRYKKE HER. Bla ned til side 15 i protokollen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.