Connect with us

Byutvikling

Endelige priser og åpningstider for Jessheimbadet

Avatar

Published

on

Den politiske saken har gått mange runder, men nylig fattet kommunestyret vedtak om priser og åpningstider som de mener er til det beste for innbyggerne.

Det har vært en skikkelig kabal som skal gå opp når priser og åpningstider skal sys sammen, men kommunestyret kom nylig fram til et vedtak i denne saken.

For svømmehallsjef Teis Lund Gregersen er det spennende tider i vente, for det er rett før de går i gang med testing av anlegget innvendig.

– Når ser vi folk i offisielt åpnet basseng, Teis?

– Planen er at skoleelever er i gang med svømming senest 1. mars, og for publikum for øvrig er ambisjonen før vinterferien, sier Teis Gregersen.

Trenger ansatte

– Alt av personell på plass der ute?

– Vi skal faktisk lyse ut flere stillinger neste uke. Vi trenger flere kvinnelige badevakter pluss noen graderte deltidsstillinger i kafeen.

Det er allerede på plass fire badevakter, tre resepsjonister og to personer i kafeen.

– Nå gleder vi oss?

– Jeg gleder meg til å se hvordan innbyggerne i Ullensaker om omegn kommer til å respondere på Jessheimbadet; det skal bli spennende å se når de bruker det og hvordan de bruker det, avslutter Teis Lund Gregersen.

Nye punkter

Alle brukere skal som hovedprinsipp betale inngangsbillett og/eller leie, med følgende unntak:

 • Betalende besøkende med ledsagerbevis kan fritt ha med seg ledsager til badet.
 • Terapeuter som følger betalende besøkende i terapiøyemed har fri tilgang til badet.
 1. Alle elever i 1. trinn i Ullensaker skolene tilbys gratis årskort.
 2. Idrettslag som har svømmebasseng som sin hovedarena, skal ha gratis treningstid på hverdager i stup- og idrettsbassenget.
 3. Fordeling av timer til ulike brukergrupper i Jessheimbadet vedtas i henhold til denne sakensvedlegg 3.
 4. Lag og foreningers tilgang blir fordelt årlig basert på søknader. Fordelingen skjer på lik linjemed fordelingen i andre idrettsanlegg i kommunen.
 5. Ullensaker kommune inngår et samarbeid med Ullensakersvømmerne om gjennomføring av kursvirksomhet i Jessheimbadet.

Svømmeferdigheter er ulikt fordelt i befolkningen. Det bes om en sak der det vurderes mulige tiltak for å øke svømmedyktigheten og sørge for at kommunens svømmetilbud når ut til flere. Saken skal skissere eksisterende og mulige tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn, lavinntektsfamilier og personer som ikke er svømmedyktige generelt.

Kommunen bes gå i dialog med frivilligheten og svømmemiljøene i kommunen, samt vurdere mulige støtteordninger, herunder fylkesmannens søkbare midler for svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

Langåpent

 • Rådmannen bes legge til rette for en forsøksordning med langåpent for kveldsbading én dag i uka, eksempelvis torsdag.
 • Bassengene bør minimum være åpne til 21.30. Ordningen evalueres etter første halvår, og avvikles om den ikke er lønnsom.
 • Alle 1. klassinger får utdelt et gratis armbånd med gyldighet i 3 år, og inntil 100 besøk.
 • Det utarbeides en familierabatt også for familier med kun én voksen

Åpningstider

Her er åpningstidene:

Billettprisene

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.