Connect with us

Byutvikling

Tar sats med sentrumsplanene

Avatar

Published

on

Plansjef Åge Vebostad ser på åpning av lekeplass på rådhusplassen som et lite startskudd for spennende og viktige prosesser for byens sentrum.

– Det er viktig at vi har høye ambisjoner på byens vegne i den planleggingen vi skal i gang med nå, sier plansjefen mens han tester ut de nye lekeapparatene på rådhusplassen.

Den er politisk motivert og realisert gjennom den rødgrønne posisjonens budsjettvedtak i fjor, og symbolsk kan den kanskje sees på som et første steg mot en publikumsvennlig rådhusplass som i framtiden skal bli bilfri. Men det er stykke igjen til så skjer.

Flere prosesser

Plansjefen er derimot optimistisk når det kommer til hvilke grep som kan tas i sentrum – og som bør tas i sentrum.

– Du må forklare, Åge?

– Jeg skal gjøre et forsøk på å forenkle det vi skal i gang med, sier plansjefen.

– Bra.

  • Reguleringsarbeidet med stasjonsområdet er i gang. Og vi skal i gang med en såkalt områdereguleringsplan for rådhusplassen. Den planen skal legge rammer for – og ordne opp i – utviklingen av dette området når det kommer til:
  • Trafikkmønster for biler, gående og kollektivtransporten
  • Bru som kobler områdene på begger sider av jernbanen sammen
  • Hva som kan – og bør – bygges og plasseres hvor

– Dette gjør vi i samarbeid med private grunneiere, Viken, Ruter, Bane Nor og Bane Nor Eiendom, sier Vebostad.

– Mange kokker?

– Det er mange som har interesser, så det er ikke til å komme fra at det kan være litt utfordrende å komme i mål slik at alle blir fornøyd. Men vi jobber med saken, sier Vebostad.

– Indrefileten

Vebostad er også entusiastisk med tanke på det som er i ferd med å jobbes fram i området S5 – området som ligger mellom Skovly og Fargerike, og som strekker seg bort til Trondheimsvegen (ved det gamle lyskrysset for dem som husker det).

– Dette vil jeg si er indrefileten i byen, og der er aktørene i gang med å jobbe fram løsninger de forhåpentlig blir enige om. Dette er også et område der politikerne i Ullensaker sier at det er ønskelig at vi som kommune også har en hånd på rattet, for dette området er et ekstremt viktig bidrag til bykjernen når det kommer til boliger og næring, understreker Vebostad.

– Og hvis vi – da tenker jeg på alle som er involvert i prosessene samt dem som bor her – får til disse to prosjektene, så begynner det plutselig å se veldig lyst ut med tanke på hva indre by kan bli, sier Vebostad.

– Og med Gotaasalleen-prosjektet – og Stor-Oslo Eiendoms planer langs Trondheimsvegen – på gang, så begynner sentrum virkelig å få en ramme og innhold, legger han til.

Målbevisst jobbing

– Hvordan da?

– Jo, fordi vi våren 2021 skal begynne å jobbe med byplanen. Den er det kanskje viktigste strategidokumentet vi har å forholde oss til når det kommer til de lange linjene for byen.

– Og hvis det allerede er gjort et godt stykke arbeid med planer for stasjonsområdet, rådhusplassen og området S5, så har vi klart å fange opp veldig mye av det som blir viktig for byen allerede før vi går i gang med byplanen. Det er færre løse tråder å nøste, for å si det på den måten.

Se forandringer

– Og det er viktig fordi?

– Fordi vi da vil være i ferd med å få grep om infrastrukturen i indre by. Vi begynner å se konturene av den framtidige byen ved å få på plass disse store “komponentene”. Og da kan vi plutselig begynne å se stor forandring i indre by i løpet av ganske få år

Tror på byen

– Synes du folk – oss som skriver inkludert – er for utålmodige med tanke på framdrift?

– Både ja og nei til det, men vi må huske på at fire til fem år ikke er veldig lenge når det kommer til utredning, planlegging og utførelse. Noen prosjekter er så store at de tar flere år å ferdigstille, rett og slett fordi de er så store.  Det har blant annet med markedstilpasning å gjøre. sier Vebostad.

– Men jeg skulle ønske at vi kollektivt hadde litt mer framtidstro og entusiasme på vegne av byen. Her på planavdelingen er vi faktisk ganske optimistiske for tiden.

– Er det noe mer du ønsker deg her vi sitter?

– Jeg har et ønske om at det blir tilrettelagt for mer “business” i byen. På den måten vil vi få en større kontinuitet i bylivet gjennom døgnet. Byliv handler også om et variert næringsliv.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.