Connect with us

Abonnenter

Historisk navneendring på gang

Avatar

Published

on

Søndag blir et aldri så lite stykke kirkehistorie skrevet i Jessheim by. I tillegg blir det radiogudstjeneste fra Jessheim.

Etter gudstjenesten i Jessheim kirke blir det en markering av at Hovin menighet nå endrer navn til Jessheim og Hovin menighet.

– Det har vært en lang prosess fram mot navneendringen, så den må markeres på skikkelig vis, menighetsrådsleder Steinar Ørum, som lover snorklipping og kaker i anledning navneendring.

Prosessen med å endre navn har pågått siden mai fjor.

Sammensatt

– Hvorfor navneendring?

– For det første er Hovin et vanlig stedsnavn – og også menighets- og kirkenavn andre steder i bispedømmet og i landet. Blant annet er det tre sokn i Norge som heter Hovin, og i alle disse soknene ligger det en kirke som heter Hovin, sier sogneprest Per-Kristian Bandlien.

– For det andre har soknet hatt en stor befolkningsvekst, spesielt på Jessheim. For mange av dem som har flyttet til Jessheim, er Jessheim kirke det naturlige samlingspunktet for livets små og store øyeblikk, og store deler av menigheten har mindre forbindelse til Hovin kirke.

Samstemt

– Menighetsrådets forslag har fått samstemming støtte, forteller Steinar Ørum. – Det har også vært enighet om at det er viktig å beholde Hovin som en del av navnet.

Middelalderkirkestedet Hovin er fortsatt en svært viktig del av soknet, og navnet vitner også om at det var et religiøst senter i førkristen tid.

Borg bispedømmeråd har nå vedtatt navneendringen, og vårt håp er at den vil bidra til å styrke kirkens identitet i nærområdet vårt, og at det blir enda lettere å finne fram, avslutter Steinar Ørum.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.