Connect with us

Helgepuls

Hva er takten og hva er retningen?

Avatar

Published

on

Alle snakker om at Jessheim blir en by som huser 50.000 personer.  Men hvem leder an i marsjeringen og hvem har pekt ut retningen?

Jeg har aldri spilt i korps, men jeg kan nok om musikk og samspill til å forstå dyden av nødvendighet når det kommer til den ruten man velger, hvilke sanger og marsjer som skal spilles og settingen det  spilles i. Men det viktigste er – når det kommer til stykket – at man er enige om duren det skal spilles i og at man befinner seg på samme side i noteheftet.

For Jessheim – i skinnet fra stearinlysene og lyden av dombjeller ved inngangen til julehøytiden – er det grunn til å spørre om fundamentet og grunnsetningene i de d0kumentene som ligger til grunn er gode nok, stramme nok og om dette går rette veien? Eller er det mest moteord, fraser og lett desperasjon i det vi innser at dette prosjektet kanskje er i ferd å vokse våre folkevalgte over hodet?

Jeg har i hvert fall til gode å se en tegning i fugleperspektiv som sier noe om hvordan denne byen som skal huse 50.000 personer skal se ut. Den siste visjonære skissen jeg har sett som ga mening og et – la meg bruke uttrykkene harmoniske og forståelige – er en tegning tidligere kommunearkitekt Terje Røysamb laget i 1997. Denne skissen var av et utvidet sentrum.

Den siste visjonære skissen jeg så er fra 1997…

Poenget – og det store spørsmålet – er hvem som har den fulle og hele oversikt over hvordan det framtidige hjemstedet til 50.000 personer skal se ut og hvordan skal byen bindes sammen?

Alle snakker om å se til Drammen og det de har fått til der. Det samme sies om Malmø langt syd i Sverige. Men det som underformidles er at det i begge de byene var svært nødvendig å foreta endringer for at stedene skulle bli attraktive og trekke til seg folk, bedrifter og annet som gjør et sted levedyktig og potent.

Urbanist Erling Fossen har skrevet masteroppgave om visjoner og slagord for byer. Han gikk i dybden på 40 byer og jobben som ble gjort med å skape en visjon for disse. Han sier – som det blir sagt om eksemplene Drammen og Malmø – at det må være helt, helt nødvendig å jobbe fram nye rettesnorer og visjoner å strekke seg etter og bygge omdømme på.

Det holder ikke at nabokommunen gjør det, og det er livsviktig å få med seg de rette folkene og bedriftene og instansene til å bruke denne visjonen i profileringen av stedet. Hvis ikke faller hele visjonen og effekten død til jorden.

Det holder ikke at naboen gjør det

Forslagene til Jessheim og Ullensakers nye triggerord og visjon er Jessheim – Romeriksbyen og Ullensaker – Mulighetslandet (samt setningen “Vi flyr høyere” bak begge.

Suksessen eller mangelen på suksess for disse avhenger ene og alene om de blir omfavnet av folk, næringsliv og andre som går foran og staker ut kursen og takten.

Nå er det budsjett og harselas i politikken

I det politiske miljøet er det akkurat nå budsjettet for neste år som er på agendaen. 11. desember skal det krangles, diskuteres, harselleres med hverandres ståsteder og regnestykker – i tillegg til at den politiske posisjonen får gjennomslag for sitt forslag til budsjett helt til slutt.

Og så blir det opp til rådmannen og hans stab å manøvrere kommunen videre ut fra de bestillingene som kommer fra det politiske miljøet.

Partiene FrP, KrF, Høyre og Venstre flagger at de har levert et forsvarlig og solid budsjett uten å belaste innbyggerne med høyere skatter og avgifter – og eiendomsskatt. Ok.

Oversikten over den framtidige byen sitter ingen med

Midt oppi dette har det vært jobbet med hvem som skal stå på de politiske listene ved neste kommunevalg, med tendens til gnisninger i Fremskrittspartiet før Harald Espelund sa fra at han likevel ikke blir å finne som ordførerkandidat eller aktiv i politikken.

Og vi har observert at det i Høyre har pågått en maktkamp i det som kan tolkes å være et splittet parti med tanke på veien videre. Nominasjonskomiteen til partiet hadde ikke med Tim Holmvik eller Hans Jørgen Borgen på sin liste – uten at noen ville si hvorfor, men de to er med videre etter benkeforslag under møtet. I nominasjonskomiteen er det folk som har trukket seg, så i Høyre har det nok blåst bra på kammerset.

Det har blåst bra på kammerset til Høyre

I fare for å bli springende i denne teksten. Men den fulle og hele oversikt over den framtidige byen Jessheim er det ingen som sitter med, er inntrykket jeg sitter med.

Om jeg tar feil?

Det kan godt hende. Men hvorfor ligger det i så fall an til at Storgata som gågate står i fare for å bli en valgkampsak, når det i den kommende mobilitetsplanen står i klartekst at Storgata er den gatestumpen som fungerer best med tanke på aktivitet i gatebildet og samhandling mellom gående, syklende og kjørende?

Å lage by handler om å våge å se det store bildet

Å lage by handler om å våge å se det store bildet, å legge en plan for hvordan man skal realisere det store bildet og at situasjonen er desperat nok eller prekær nok til at alle blir med og drar i samme retning. Det er mye mulig at det ikke står dårlig nok til med Jessheim til at desperasjonen har tatt oss. Og det kommer ofte handling ut av desperate situasjoner.

Her er det foreløpig mest prat

Her er det foreløpig mest prat – og da ofte om de tingene som faktisk fungerer. De store tingene er gjerne vanskeligere å håndtere – og mindre populære å ta til orde for.

God helg

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.