Connect with us

Byutvikling

I dag blir et veivalg for utbygging av byen

Avatar

Published

on

NYHETSANALYSE

Formannskapet behandler i dag sak om framtidig håndtering av boligvekst. Mest interessant blir hvilket av tre alternativer – eller veivalg – politikerne går for.

Det ekstremt grundige saksdokumentet med tittelen “Utbyggingsplaner på Jessheim” kan beskrives best som et slags stillbilde av hvor vi befinner oss med tanke på utbygging som pågår, utbygging som er planlagt og omfanget av hvilke områder som er avsatt til mulig utbygging i framtiden.

Og – svart på hvitt – så tar tallenes tale nesten pusten fra noen hver. Det er kanskje noe av grunnen til at denne tematikken nå løftes fram politisk.

“Hensikten med denne saken er å belyse og drøfte vekstrelaterte problemstillinger og veien videre for Ullensaker kommune.” heter det i saksgrunnlaget.

Fakta

Noen grovskårne fakta om tingenes tilstand når det kommer utbygging i Jessheim by og Ullensaker:

  • Befolkningsvekst 3-4 prosent årlig i snart 20 år
  • Boligbygging ligget på 450 boliger i året (for hele kommunen), med årlige variasjoner
  • Det ligger reguleringsplaner for 4.000 nye boliger i Jessheim klare
  • Det pågår regulering av cirka 5.300 boliger
  • Det er snart oppstart av regulering av flere prosjekter i sentrum, noe som kan gi ytterligere 1.500 til 2.000 boliger.
  • Det er avsatt områder for kanskje 10.000 ytterligere flere boliger innenfor Jessheims fire barneskolekretser

Grøftekrig igjen?

Er Ullensaker kommet dit at “utbyggingstoget” dundrer og går fordi så mange prosjekter er sluppet gjennom regulering?

Ikke nødvendigvis, og det er her det skal bli interessant å se om den politiske diskusjonen våger være konstruktiv når det kommer til veivalg videre; det er i beste fall trøttende og forutsigbart hvis debatten skal dreie seg om skyldfordeling, ideologiske forskjeller og en mulighet til å gyve løs på meningsmotstandere.

Dette handler om veien videre, og det handler om hvordan Jessheim by kan bli den beste versjonen av seg selv ut fra de premisser som ligger til grunn.

For – som det står i saksgrunnlaget:

“En vedtatt reguleringsplan er en ja-plan, så lenge vilkår stilt i planbestemmelsene er fulgt opp. Det kan medføre store juridiske og økonomiske konsekvenser dersom kommunen vil dempe utbyggingstakten i områder som har vedtatte detaljreguleringsplaner.”

Sagt på en annen måte, så er det vanskelig å trekke tilbake prosjekter som er kommet for langt i prosessen. Det er framover blikket må rettes.

Tre valg

Og der framme ligger tre alternativer til konkrete grep Ullensaker kan velge å ta:

  • Fortsette som før
  • Ta en reguleringspause
  • Boliger som ikke holder seg innenfor rammer i byplan eller kommunedelplan må vente til ny byplan er på plass

Administrasjonen i Ullensaker kommune anbefaler det siste alternativet.

Sammensatt

Denne politiske saken viser hvor sammensatt og komplekst bygging av en by er, ikke minst når det kommer til planlegging av vei, fortau, kapasitet for skoler og barnehager, sykkelveier og annet som må på plass i et velfungerende boligområde.

Det er ofte private aktører som betaler for infrastruktur, så en reell utfordring er at dette bygges ut i drypp hvis rekkefølgen for prosjekter foregår overalt hele tiden, for å si det noe forenklet.

“Når det åpnes for utbygging mange steder samtidig, kan det gi planleggingsutfordringer, føre til investeringsbehov flere steder samtidig og gi utfordringer med å utnytte ledig kapasitet på en bærekraftig måte. Skolebruksplanen skal bl.a. se på muligheten for å benytte ledig skolekapasitet i større grad enn i dag.”

Kanskje – eller helt sikkert? – så var utbygging i tidligere tider er resultat av nettopp hvor det var skolekapasitet eller behov for boliger der og der- at Gjestadhagan, Linjebo, Nordbymoen, Brinken.

Linjebo ble bygget i 1962, og borettslaget er ett av de best bevarte i Norge.

Oversikt

Det er muligens den type oversikt man ønsker for byggingen av byen i framtiden, selv om tempoet og veksten er mange ganger høyere enn på 60- og 70-tallet.

Eller nettopp derfor?

For denne saken tar opp i seg – uten at den lager politikk ut av det – hvor utfordrende det kan være for Ullesnsaker kommune å se utvikling av utbyggingsområder og behovet for infrastruktur i sammenheng.

Det i seg selv er grunn nok til å ta den seriøse politiske diskusjonen for veien videre.

For dette handler ikke bare om betong og kvadratmeter.

Det handler om folks hverdag i Jessheim by.

Nå og i framtiden.

Les hele saksgrunnlaget her (det anbefales): Utbyggingsplaner for Jessheim

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.