Connect with us

Kommentar

Altfor vill parkeringshåndheving

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Ullensaker kommune har hatt et kommunikasjonsproblem fra dag en når det gjelder innføring av avgiftsparkering og parkeringskontroll. Nå går det over alle støvleskaft, noe denne videoytringen forhåpentlig understreker. Hvor er vi på vei? 

Filmen nærmer seg seks minutter, men vi håper du velger å se den.

Hva er en urskive, og hvor får vi for eksempel tak i den?

Det som er innført synes å være skreddersydd de som utøver avgiftskontroll og bøtelegging.

Dette og andre spørsmål er betimelige.

YTRING: Øyvind Mo Larsen tok en tur i området Magasinleiren/Idrettsparken for å se om det var mulig å forstå anvisningene. Det var det ikke.

Den som ikke vil se hele videoen kan lese det Mo Larsen sier i siste halvdel her:

“Her står jeg ved ett av svært få friluftsområder i nærheten av Jessheim sentrum. På denne flekken har folk parkert til alle tider, når de skal løpe på skogsstier, når de skal gå en tur med kjente, når de skal bort og bade på Nordbytjernet eller når de skal spille tennis her i Magsinleiren.

Forleden dukket disse skiltene opp i dette området, der få om noen har blitt forstyrret av folk som parkerer bilene sine her for å utøve fysisk aktivitet.

Isolert sett – målt opp mot korona, et næringsliv i knestående lokalt og en arbeidsledighet vi ikke har sett maken til – så er kanskje ikke dette noen stor sak.

Men det er det likevel. For ved å – over natten og uten å informere i forkant – innføre parkeringskontroll her på denne fredelige og innarbeidete grusflekken i skogkanten, så taper Ullensaker kommune ansikt i form av å bedrive unødvendig maktutøvelse med det jeg kaller sløv øks eller annen type grovt redskap.

At hele prosjektet med innføring av avgiftsparkering – eller er det parkeringskontroll eller noe annet – vitner om at Ullensaker kommune har et kommunikasjonsproblem ut til folk som bor her, er åpenbart.

Fra rådhuset snakkes det varmt om frivillighet, innbyggerinvolvering, folkehelse, dugnad og vilje til å bidra i lokalsamfunnet. De verdiene står som en temmelig skarp kontrast til det vi innbyggere opplever av ganske rå – og underinformert – innførelse av reguler parkering <og avgiftsparkering.

Dette – altså knallhard håndheving av et for de fleste uforståelig reglement og retningslinjer – er det kanskje verste eksempelet på hvor stivbeint og regelbasert tilværelsen vår er i ferd med å bli. Og det er et klokkerent eksempel på utfordringene Ullensaker kommune har når det kommer til å informere ut til innbyggerne hva som skal skje eller innføres.

Var det dette som var intensjonen da et vaklende vedtak ble fattet?

Jeg trur ikke det.

Samme hva de måtte si på rådhuset og i det politiske miljøet, så er det parkeringssystemet som er innført i Jessheim by og randsonene til sentrum altfor fokusert på å skulle gardere håndhevingen av det.

Min påstand er at folk er i ferd med å bli glemt – det viser manglende informasjon i denne prosessen – og det nesten grunn til å spørre om avstanden er i ferd med å bli for stor mellom rådhuset, politikken og folk som faktisk bor her?

I mai eller juni skal denne ordningen evalueres.

Kanskje folk skulle benytte anledningen til uttrykke sin mening i brevs form?

Det får vi i hvert fall ikke bot for.”

Leste du denne?

https://jessheimpuls.no/jp/2021/04/15/ryddesjau-er-blitt-forsurende-melkeku/

 

BAKSIDEN: Dette står på baksiden av skiltet de færreste som parkerer på grusplassen ved Magasinleiren ser. Og det skrives bøter i området.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.