Connect with us

Byhistorie

I dag skrives viktig byhistorie

Avatar

Published

on

Det skrives et nytt kapittel i Jessheim sin by- og bankhistorie når DnB i dag åpner dørene i Storgata 12. Historien strekker seg faktisk helt tilbake til 1838.

Mange lovord er allerede sagt om det nye praktbygget i Storgata. Og fra i dag er det liv i vinduene i begge etasjer. DnB sine bankfolk og eiendomsmeglere får sin arbeidsplass nettopp i dette bygget.

Med denne flyttingen er bankhistorien i Gotaasalleen et avsluttet kapittel, og denne historien strekker seg som nevnt innledningsvis helt tilbake til 1838.

Den gang ble tanken om å stifte en sparebank i Ullensaker luftet. Det var trange tider i Norge, og det var vanskelig å låne penger. Noe måtte gjøres.

Behovet for en sparebank var til stede i fullt monn, og Christiania sparebank var allerede etablert i 1822. Banken i hovedstaden ble et forbilde for sparebankene som kom senere.

Solgte kornmagasin

KORNMAGASIN: Kornmagasinet er i dag en del av Ullensaker museum ute på Gardermoen. Kornmagasinet har også en viktig plass i Jessheims bankhistorie.

Det var ikke før kommunestyret i Ullensaker i 1846 vedtok å selge en tredel av kornmagasinets forråd at det ble blåst liv i drømmen om en sparebank på Jessheim. Salget førte til at det kom 1.400 spesiedaler inn som kapital (et beløp som tilsvarer 357.000 kroner i 2020).

Ullensaker sparebank ble stiftet 2. august i 1848, og det er startskuddet for den bankhistorien som DnB nå er i ferd med å skrive et nytt kapittel til.

Lånetrangen var stor i bygda, og første året ble det skrevet ut lån for 890 spesiedaler. Beløpene varierte fra 5 til 100 spesiedaler. Men det ble satt inn veldig få innskudd. Det var trange tider.

Flyttet rundt

BRENNI GÅRD: Her bodde den første bokholderen i Ullensaker sparebank. 

Ullensaker sparebank har holdt til flere steder på Jessheim. Banken ble på folkemunne kalt Brenni-banken fordi tre generasjoner Brenni har jobbet som bokholdere og direktører.

Den aller første ansatte var Hans Olsen Brenni. Han jobbet som bokholder fra 1848 til 1889. Da tok hans sønn Thorvald over stillingen.

Senere har også Hans Brenni jobbet i Ullensaker sparebank.

Bankmøter ble i begynnelsen holdt rundt på gårder (blant annet gjestgivergården Trøgstad og hos Hans Romsås på Døhlen i Jessheim sentrum), men etter hvert tok banken i bruk kommunens eget hus fra 1875.

Det huset lå der hvor voksenopplæringen og Jessheim kiropraktorsenter holder til i dag.

Praktbygg

På dagen i dag – 30. november – i 1888, så tilbød kjøpmann Ole Gotaas gratis tomt på tre mål til Ullensaker kommune. Det skulle settet opp et nytt kommunelokale, og arkitekt Holger Sinding-Larsen ble valgt til å tegne huset – en stor trebygning i to etasjer som skulle stå ferdig i 1901.

Vi snakker selvfølgelig om Herredshuset, Jessheims vakreste dame.

Hva har så Herredshuset med bankhistorien å gjøre?

Jo, Ullensaker sparebank var nemlig de første som flyttet inn i det nye praktbygget i 1901, og der ble de værende helt til bankbygget tvers over veien sto ferdig høsten 1938.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/11/24/tegnet-seg-inn-i-jessheims-arkitekthistorie/

Det ble etter hvert behov for større lokaler for Ullensaker sparebank, og da Reidar Gotaas i 1935 tilbød en tomt for 15.000 kroner.

Så reiste en bygningsnemnd bestående av lensmann J. Wohlen, gårdbruker Hilmar Fjeldheim, snekker Magnus Hansen og fylkesagronom Kr. Haave for å se på egnede bygg.

Arkitekt med lokal tilknytning

Det ble etter hvert presentert en innstilling til et tidsriktig, moderne og egnet bygg tegnet av arkitektkontoret Biong & Biong i Oslo. Byggingen startet sommeren 1937, og byggmester var Hilmar Jørgensen.

Prisen på bygget var 230.000 kroner, og det ble sagt at det kun var Eidsvoll i hele fylket som kunne smykke seg med et like fint bygg som vi hadde fått på Jessheim.

Og Ullensaker sparebank – som i dag er DnB gjennom flere fusjoner – har holdt til i Gotaasalleen helt fram til i dag. Nå er det Storgata 12 som blir en del av vår stolte banktradsisjon her i byen.

https://jessheimpuls.no/jp/2019/04/30/dnb-inn-i-nybygg-i-storgata/

Det gamle bankbygget ble spart – så å si i siste liten – da det egentlig var planlagt revet for å gi plass til boliger i området Gotaasalleen.

Men et politisk flertall gikk for å spare det gamle bankbygget, som nå er med Stor-Oslo Eiendom sine videre planer i Gotaasalleen.

I dag begynner som sagt et nytt kapittel i den gamle sparebankens historie. I nye og moderne lokaler i Storgata 12.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.