Kontakt oss

Byutvikling

Tilbyr OsloMet kremtomter og nært samarbeid

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune og Harald Kværner Eiendom AS har gått sammen om å tilby universitetet OsloMet kremtomter i Jessheim sentrum. Nå ligger spenningen i om Øvre Romerike er et alternativ neste runde.

OsloMet skal vekk fra eksisterende lokasjon på Kjeller i Lillestrøm kommune, men styret har bestemt at universitetet skal forbli på Romerike også etter 2023.

I går var det en såkalt dialogkonferanse der OsloMet fikk presentert prosjekter fra mange interessenter rundt om på Romerike; to av presentasjonene omhandlet Jessheim som lokasjon for framtidig lokalisering av universitetet:

 • Brødrene Ole Kristian Og Paal Mogens Furuseth presenterte tomt oppe ved LHL-sykehuset
 • Ullensaker kommune og Harald Kværner Eiendom AS presenterte to egnede tomter midt i Jessheim sentrum – en kommunal tomt og tomt i privat eie.

UNIVERSITET I BYEN: En tenkt skisse som viser hvordan OsloMet sin lokalisering kan utformes hvis de velger å gå for Jessheim som neste stopp på Romerike.

Fornøyd

Det var rådmann Rune Hallingstad og Harald Kværner Eiendoms Jon Bakke som presenterte planene for et offentlig og privat samarbeid i Jessheim sentrum.

– Følelsen etter en lang dag, Bakke?

– Jeg sitter igjen med en god følelse, og jeg er glad for at vi sammen med Ullensaker kommune fikk muligheten til å presentere våre tanker rundt et samarbeid med OsloMet.

Og jeg føler at vi fikk vist fram hva både vi og Jessheim har å by på – og kan bidra med – i etableringen av et campus i byen som gir et løft til byen og som kommer OsloMet i møte i deres behov for å koble seg på næringslivet og fagmiljøer, sier Bakke.

– Fornøyd med innsatsen, rådmann Rune Hallingstad?

– Jeg føler at vi var tydelige på at vi kan få til et campus og universitetsmiljø der studentene velger å være. Jessheims kvaliteter vil bidra til at studentene velger å bruke byen, og samarbeidet mellom kommunen og private aktører gjør at vi kan komme OsloMet sine behov i møte, sier Hallingstad.

– Vår force er Jessheim, sier Hallingstad, som løftet fram kulturlivet og bylivet som viktige elementer som bidrar til et levende campus.

Underdog

Lillestrøm omtales av mange som en favoritt til ny lokasjon for OsloMet, men Jessheim seilet kanskje opp som en “underdog” i løpet av dialogkonferansen onsdag.

– Hva skjer videre nå?

– Jeg håper vi fikk vist fram våre planer så tydelig at vi får mulighet til å sette oss ned med OsloMet ansikt til ansikt; en presentasjon på åtte minutter blir nesten som en audition til neste runde, sier Jon Bakke.

For det er ikke til å komme fra at gårsdagen og den presentasjoner fra alle interesserte aktører var et hektisk rotterace om oppmerksomheten, og det er ikke veldig mye man rekker på så få minutter under konferanse som foregikk på nettet.

– Men vi føler som sagt at vi var tydelige, og presentasjonen vår fikk fram essensen i det vi kan tilby, sier rådmann Hallingstad.

Neste runde?

Neste runde for OsloMet og interesserte aktører blir tidligst i begynnelsen av 2021, var beskjeden fra universitetsrektor Curt Rice.

– Innen den tid ser jeg ikke bort fra at OsloMet har tatt et valg om å etablere seg på enten Øvre eller Nedre Romerike, sier Jon Bakke.

– Så da er Jessheim enten med videre eller ikke med videre?

– Det slik jeg resonnerer, men jeg føler at vi har vi lagt er solid grunnlag for å bli med videre i dialogen med OsloMet, sier Bakke.

Dette er OsloMet

 • OsloMet skal være et urbant og mangfoldig universitet med tydelig internasjonalt preg, samtidig som vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov
 • Arbeidet vårt skal gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger
 • Visjon: Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer
 • Slagord: Ny viten – ny praksis
 • Vår kunnskap og våre erfaringer skal, i tett samspill med samfunns- og arbeidsliv, bidra til læring og fornyelse i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen¨
 • Nyskaping krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss
 • Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer
 • Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir oss gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.
 • Vi skal stimulere til likeverd og forståelse – i samfunnet generelt, og spesielt blant våre studenter og ansatte.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.