Connect with us

Abonnenter

I samarbeidsmøte med OsloMet

Avatar

Published

on

Etablering av OsloMet i Jessheim by glapp, men nå er det etablert kontakt om formelt samarbeid mellom Ullensaker kommune og høyskolen. 

Ordfører Eyvind J. Schumacher og kommunaldirektør Erling S. Kristiansen har vært i møte rektor for OsloMet, og utfallet av møtet er et forslag til instensjonsavtale som skal signeres av begge parter.

Avtalen angir noen samhandlingspunkter mellom aktørene, men disse er ikke uttømmende. Videre fremgår det av avtalen at det skal være møte mellom OsloMet og Ullensaker kommune annenhver måned med utgangspunkt i avtalen.

Dette er noen av punktene som er dratt fram i avtaleutkastet:

 • Rekruttering av personer bosatt i Ullensaker kommune til studier ved OsloMet
 • Etablering av private og offentlige «Universitetsvirksomheter»
 • Tilrettelegging for, og gjennomføring av, praksis for universitetets studenter innen utvalgte områder
 • Etter- og videreutdanningstilbud for kommunens innbyggere og/eller ansatte
 • Tilrettelegging for veiledning av bacheloroppgaver og andre oppgaver av kommunens ansatte.
 • Offentlig sektor ph.d. for kommunens ansatte
 • Samarbeid gjennom FoU-prosjekter
 • Pilotering innenfor kommunale tjenesteområder og samfunnsutvikling
 • Innovasjon i kommunal sektor
 • Hvert kalenderår skal inneholde minst ett større samarbeidsprosjekt.
 • Når det er etablert et eller flere områder for konkret samarbeid skal denne intensjonsavtalen erstattes med en samarbeidsavtale, kalt «Universitetskommune-avtale».

For Ullensaker kommune er det viktig å være så godt rustet som mulig med hensyn til fremtidens tjenestebehov. Utforsking av, og kunnskap om, nye måter møte fremtidens tjenestebehov på, har derfor vært sentralt for kommunen og dette kommer tydelig frem i avtalen som med dette legges fram for politisk behandling, heter det i saksdokumentet som er på bordet til formannskapet neste uke.

– Liten bismak å måtte “nøye seg” med dette etter den lokaliseringsprosessen der høyskole i Jessheim by røk, ordfører?

– Egentlig tenker jeg helt motsatt rundt dette, jeg. Vi skal være positive og optimistiske over at OsloMet har tatt kontakt med oss for å etablere et samarbeid, sier ordføreren til Jessheimpuls.

Schumacher føler også på en sterk endring i mentaliteten til OsloMet.

Hvordan da?

– For noen år siden var det et spill for å trekke høyskolen ut av Romerike, men nå opplever jeg rektor ved OsloMet som hjertelig og troverdig i sitt ønske om å etablere fullstendig universitetsmiljø på Romerike – ikke bare i Lillestrøm, men på hele Romerike.

Og han virker spesielt interessert i Ullensaker da han kom til oss først, sier ordføreren.

Formannskapet diskuterer saken tidlig neste uke.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.