Connect with us

Abonnenter

Fortsatt uavklart rundt bankbygget

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune fikk ikke napp på det gamle bankbygget med det budet Stor-Oslo Eiendom ble forelagt. Stor-Oslo Eiendom er fortsatt i dialog med en ekstern aktør.

Stor-Oslo Eiendom AS kunngjorde før sommeren at de var i sluttforhandlinger med en potensiell kjøper av det gamle bankbygget i Gotaasalleen. Ullensaker kommune sitt bud på 10 millioner kroner var ikke aktuelt å akseptere for utbyggeren, og blikket ble dermed rettet mot andre interessenter.

Dette var status før sommerferien, og Jessheimpuls får i begynnelsen av august det samme svaret fra boligutvikler Stor-Oslo Eiendom.

-Vi er ikke i mål med den nevnte aktøren, sier Mikkel H. Røisand i Stor-Oslo Eiendom AS.

Lavt bud

Kommunestyret behandlet i juni saken om mulig kjøp av det gamle bankbygget øverst i Gotaasalleen. Budet som ble forelagt Stor-Oslo Eiendom – som etter det Jessheimpuls erfarer var på 10 millioner kroner – var ikke interessant for eier av bankbygget.

Prisen lå opprinnelig på 23,5 millioner kroner.

– Det er for stor avstand mellom det vi mener er markedsmessig mulig å selge bygget for og det budet vi mottok fra Ullensaker kommune, så nå jobber vi videre med en privat aktør som er interessert, sa Mikkel H. Røisand på vegne av Stor-Oslo Eiendom i etterkant av kommunestyremøtet.

Vi er i sluttfasen og har budaksept med en privat aktør, legger Røisland til.

Sonderinger

Det er en drøy måned siden administrasjonen fikk i oppdrag av kommunestyret om å gå i dialog med Stor-Oslo Eiendom om potensielt kjøp av bygget.

Initiativet kom fra Lise Kragset Furuseth i mai-møtet:

– Vi ønsker å sikre det historiske bygget ved å få det i kommunalt eie, og dette vil være en klok og langsiktig investering, innledet KrF-politikeren, som ramset opp en rekke andre grunner:

  • Det er få sentrumsnære lokaler å oppdrive i Jessheim by
  • Ullensaker kommune trenger tomter og bygg
  • Klok og langsiktig investering
  • Kommunen har ikke råd til å la være å kjøpe bygget
  • Dette er en unik og sjelden mulighet.
  • Kommunen jakter på lokaler å leie.
  • Ikke i tvil om at vi bør eie dette bygget, sier Kragset Furuseth

Politisk interesse

Og tilbakemeldingene på initiativet var både mange og applauderende, selv om flertallet landet på at det må tråkkes opp en runde med utredning av best mulig bruk samt å diskutere pris med utbygger Stor-Oslo Eiendom, som hele veien har signalisert at de ikke ønsker å bli sittende med dette bygget i sin portefølje når boligprosjektet Gotaasalleen står helt ferdig.

– Jeg er glad for at vi klarte å bevare dette bygget i sin tid, for det var jo nesten vedtatt revet, sa ordfører Eyvind J. Schumacher, hvis oldefar var byggmester da banken ble bygget.

Men framstøtet til Ullensaker kommune ble ikke akseptert av Stor-Oslo Eiendom, som nå er i optimistiske med tanke på salg til andre.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.