Connect with us

Abonnenter

Arbeidet med alpinanlegget i gang

Avatar

Published

on

Renoveringen og oppgraderingen av nærbakken Randbydalen skisenter går sin gang. Nye brakker er på plass, og løftet med en prislapp på 5 millioner kroner gå sin gang. 

Politikerne i Ullensaker løftet fram betydningen av kulturhistorie samt verdien av å ha et næranlegg som Randbydalen skisenter da de enstemmig bevilget penger til oppgradering.

Randbydalen skisenter skal løftes fra forfall til anvendelig og oppgradert skibakke. Politikken i Ullensaker bevilget før sommeren penger til høyst nødvendig restaurering.

Langt løp

Det har vært et langt løp bestående av mange omganger for Ullensaker Skiklubb sin alpintgruppe, og nå våger leder Even Mannion og de andre i klubben å puste ut så smått.

Oppgraderingen av alpinbakken i Ullensakers vakreste dalføre er beregnet til 5 millioner kroner.

I hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur (HTIK) ble saken tatt til orientering (som det heter) og sendt videre til formannskapet og kommunestyret. Positivt vedtatt ligger an til å bli ren formalitet – muntlige lovnader er gitt – og da kan arbeidet med å oppgradere skisenteret endelig ta til.

Velvilje

– Et anlegg vi alle ønsker at skal bestå, og toget går hvis det ikke bevilges penger nå, sa varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

– Alpingruppa har ikke fått all verden av støtte tidligere, så dette er på sin plass, sa Høyres Karianne Raad Wanggaard.

– Dette anlegget har kulturhistorisk verdi. Randbydalen har fostret verdensstjerner – og alpinister som ikke kom så langt, sa Frps Tom Staahle.

– Dette er gledelig, og jeg ser fram til at denne oppgraderingen kan føre til at det blir åpent for flere barn og unge – og voksne, sa ordfører Eyvind J. Schumacher.

Nå gjenstår bare den siste formelle etappen i kommunestyret, og så kan Ullensaker Skiklubb gyve på oppgraderingen som er sårt tiltrengt.

Snø og lys

Det betyr at snøproduksjon og lysanlegg (de to viktigste løftene med alt det innebærer av jobb) vil bli vesentlig enklere – som igjen gjør at det kan produseres nok snø til at det blir forutsigbare forhold i Randbydalen.

Det vil forhåpentlig alle skiglade kunne dra nytte av i årene som kommer.

PERFEKTE FORHOLD: I Randbydalen er det alltid litt kaldere enn andre steder i Jessheim by og omegn. Det er en fordel når det skal legges kunstsnø. 

– Verden kommer til å bli helt annerledes hvis denne oppgraderingen kommer på plass, som det nå ser ut til at den gjør, sier Mannion til Jessheimpuls en solrik formiddag i mars.

Nyere brakke

Skihytta – det vil si brakka – i bånn av bakken har sett sine beste dager for lenge siden, men også dette ble det ny løsning på. Det falleferdige klubbhuset er nå jevnet med jorden, og nyere brakker fra det gamle hoppanlegget i Kværnlia ved Gjestadhagan er nå på plass ved foten av bratthenget.

HISTORISK SUS: De gamle plakatene har sett sine beste dager i Randbydalen skisenter. Men med friske midler vil det bli en solid oppgradering av skianlegget rett utenfor Jessheim.

Familiebakke

– En gammel avtale med Veidekke – som har grustak like ved bakken – tilsier at det skal tilordnes en familiepakke på den ene siden av heisen også.

– Den langsiktige planen er å få en familiebakke til venstre for heisen sett nedenfra, sa USK-representant Even Mannion til Jessheimpuls tidligere i vinter.

Gevinsten

I saksframlegget – som ble klappet gjennom av kommunestyret før sommeren – står det skrevet følgende om gevinster ved å oppgradere anlegget i Randbydalen:

“Mange mindre alpinanlegg i Norge har fått økonomiske utfordringer de siste årene, spesielt gjelder dette anlegg med liten tilgang på natursnø. Rambydalen er i denne kategorien, både lite og med relativt liten tilgang på natursnø. Utviklingen av anlegget vil gjøre det mer driftseffektivt, noe som bidrar til å redusere risikoen. Sett i et 30-års perspektiv anser allikevel kommunedirektøren at det er en vesentlig risiko knyttet til de kommunale garantiene i denne saken.”

Universell utforming:

Oppgradering av alpinbakken er ikke først og fremst begrunnet i universell utforming, men i det hele tatt videreføre bakkens eksistens.. Oppgraderingen av bakken vil bedre forholdene for alle brukere, også mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Folkehelse:

Oppgradering av skianlegget vil føre til forlenget sesong og gi flere mulighet til å benytte anlegget.

Barn og unges interesser:

Rambydalen alpinbakke anses som et rekrutteringsanlegg, og er i så måte viktig for barn og unge. Eldre utøvere reiser nødvendigvis til større bakker for å utvikle seg. En oppgradering av snøproduksjonsanlegget vil gi en lengre vinter som igjen vil gi flere barn og unge muligheten til å benytte anlegget.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.