Connect with us

Abonnenter

Kirketjener i Guds minste hus

Avatar

Published

on

Kirketjener Paul Ronny Jensen ser ut på det som kommer til å bli en helt annen kontorverden. Snart er det slutt på tilværelsen i Guds minste hus i Ullensaker.

Det er oppussing flere steder ved Hovin kirke i disse dager. Selve kirkebygget får en sårt tiltrengt ansiktsløftning denne høsten.

Men en enda mer tiltrengt forbedring er kontoret til kirketjener Paul Ronny Jensen. I disse dager fullføres jobben det har vært snakket om å prioritere i snart 15 år.

Det nye kontorbygget (og andre fasiliteter) koster anslagsvis 16 millioner kroner, og byggeprosessen nærmer seg oppløpet. Paul  Ronny følger med fra vinduet på det midlertidige kontoret.

– Det er vært snakket om – og prosjektert – et nytt bygg her i mange år, men det har aldri kommet i gang, sier kirketjener Jensen til Jessheimpuls.

Vi møter ham i det midlertidige kontoret som står på parkeringsplassen like ved kirkegården (som for øvrig begynner å nærme seg fullt belegg med anslagsvis 3.600  graver).

Nytt liv

– Her er det mye bedre enn i de lokalene jeg hadde da jeg begynte i denne stillingen i 2017, sier Jensen og ser seg rundt i den lille brakka.

KONTORET: Kirketjener Paul Ronny Jensen i de midlertidige lokalene sine. Nå nærmer deg seg endelig nye lokaler etter rundt 15 år med snakk og utsettelser.

– Dette var på gang for to år siden, men med nytt styre i politikken i Ullensaker i 2019 så stoppet det opp igjen.

Motløs

Det var ikke penger til nytt bygg, men da dro jeg de folkevalgte hit etter ørene og fortalte hvordan det sto til her, sier Jensen, som heller dro hjem for å spise lunsj og ta en dusj enn å bli i brakken som nå er revet.

– Det var helt begredelig, sier Jensen.

REVET: Det var helt forferdelig å holde til i denne brakkeriggen år etter år, sier kirketjener Paul Ronny Jensen. 

– En helt annen verden nå?

– Det skal bli så deilig å komme over i nye lokaler; hele bygget blir på rundt 120 kvadratmeter, og kontoret blir nederst mot åkeren, sier Jensen og peker og gestikulerer.

Viden kjent

– Nå skal vi bare få stablet på plass en 12-13 moduler oppå sålen, så er du snart inne, fleiper prosjektlederen på anleggsområdet.

– Og et bærbart toalett, supplerer lastebilsjåføren som er og laster av materialer og annet.

Det er åpenbart at kontoret til Paul Ronny er viden kjent.

Bestyrer

– Men – i fare for å spørre dumt – hva gjør en kirketjener?

– Det kan sammenlignes med å være bestyrer på en stor bondegård. Jeg drifter kirken og kirkegården, for å si det veldig forenklet.

Med drift mener Jensen også planlegging av begravelser, møter på pårørende for å ta stilling til praktiske forhold som hvor på kirkegården den døde skal begraves, graving og annet praktisk.

– Det er 100 begravelser og 30 urnenedsettelser i året, sier kirketjeneren.

– Du må være både praktisk anlagt og flink med mennesker?

– Ja, som kirketjener møter du mennesker som er grå i ansiktet av sorg, så empati og sympati er viktige egenskaper. Vi bedriver diakoni (nestekjærlighet som perspektiv) hver eneste dag.

– Når kan du innvie ditt nye kontor, Paul?

– Det går raskt framover nå, så muligens i månedskiftet som kommer, eller et lite stykke ut i november. Det skal bli deilig, avslutter Jensen.

 

Fakta Hovin kirke

  • Hovin kirke er en gammel trekirke fra 1695 med tilhørende kapell bygget i 1925.
  • Hovin kirke nevnes første gang i skriftlige kilder i 1341.
  • Dette var en stavkirke, som kan ha vært bygd så tidlig som 1022.
  • I en besiktigelsesrapport fra 1686 heter det at “Kierchen er i sig sielv vel liden til almuen” og tregolvet var “gandsche brøstfældigt oc farligt at gaa paa”. Den var støttet opp av “støtter paa alle kanter ved knepperne rundt om besat”.
  • Presten Thomas Rosing fikk gjennomslag for å bygge ny kirke i 1695.
  • Bøndene sørget for tømmer. Grunnmuren ble oppført av murer Anders Hansøn
  • Kirken reist av fire av områdets dyktigste tømmermenn: Knut Besby og Christen Knudssøn fra Gudbrandsdalen, Peder Gunderssøn og Lauritz Hougstad fra Hedmark.
  • Tårnet ble reist av tårnbygger Oluf Helmen, som falt ned og døde under arbeidet, og som ble begravet under tårnet.
  • Kirken ble bordkledd og tjærebredd en gang på 1700-tallet, trolig hvitmalt i 1856.
  • Kirken har ca. 350 sitteplasser,  kapellet ca. 50.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.