Connect with us

Abonnenter

Klart for 125 boliger i Allergotmarka

Avatar

Published

on

Kommunstyret vedtar i morgen planen for 125 boliger i marka, fra Allergot ungdomsskole og sørover mot Myrvold Hagesenter.

NYE BOLIGER: Det nærmer seg ferdig regulering for området rett sør for dagens Skogmo Park i Jessheim sentrum. 125 boliger er gjennom den politiske kverna denne uka. 

Dette er den siste detaljreguleringsplanen i Jessheim sørøst-planen med rekkefølgekrav til omkjøringsvegen og grønnstrukturen i området.

Planforslaget innebærer at det kan bygges inntil 125 nye boenheter i form av frittliggende, konsentrert småhusbebyggelse og blokkleiligheter.

Det er foreløpig ikke sagt noe om byggestart for prosjektet, så vidt Jessheimpuls kjenner til.

Det nye boligområdet skal ha adkomst fra omkjøringsvegen i sør.

Området som reguleres ligger vest for B6.3 og Langmyra og planlagt lysløypetrasé, og øst for eksisterende boliger langs Allergotvegen.

Området er i dag et ubebygd småkupert skogsområde på fjellgrunn, og benyttes som turområde.

Planforslaget innebærer at det kan bygges maks 125 nye boenheter i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og blokkbebyggelse i ett felt.

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.