Connect with us

Abonnenter

Lever i spenning til mars

Avatar

Published

on

Ullensaker Skiklubb må leve i spenning fram til mars 2023 før det blir klart om det kommer tilstrekkelige kroner for å gjennomføre høyst nødvendig oppgradering av det historiske anlegget. 

Blant mange store og små saker i kommunestyret tirsdag, så knyttet det seg en viss spenning til om Randbydalen skisenter skal få en oppgradering som løfter den historiske bakken opp fra 80-tallet og inn i nåtiden.

Det står om tre millioner kroner, og opposisjonen ved Kristelig Folkeparti tok til orde for at disse pengene måtte på plass i gårsdagens møte.

Vente til mars

Slik ble det ikke, og flertallet i kommunestyret vedtok følgende forslag:

“Det bevilges kroner en million i støtte til Randbydalen skisenter. Beløpet er innarbeidet i budsjettet for 2023. Inndekning av øvrig investeringsbeløp avklares mellom administrasjonen og skiklubben, og det fremlegges en politisk sak senest i mars, med mål om at investeringen kan gjennomføres i 2023.

Videre heter det i vedtaket at:

“Forskuttering av spillemidler skal vurderes. Bevilgning og finansiering av tiltaket innarbeides i budsjett 2023. Tilskudd til Ullensaker skiklubb Alpin forutsetter at skiklubben søker om spillemidler til anlegget. Spillemidler som mottas skal i sin helhet tilfalle Ullensaker kommune dersom kommunen har forskuttert. Ullensaker kommune stiller seg positive til å inngå en kommunal garanti eller annen avtale for opprydding av teknisk infrastruktur i Rambydalen om anlegget skulle bli nedlagt. Kommunestyret ber om å få dette fremlagt i egen sak som fremlegges for Kommunestyret innen utgangen av mars 2023.”

Leder på heltid

Det som derimot kom på plass i gårsdagens kommunestyret var et vedtak om at Ullensaker Idrettsråd skal få penger til å ansette en daglig leder på heltid.

Fra talerstolen ble det blant annet argumentert varmt for at faddertiltaket også er sikret videre liv hvis det kommer på plass en leder på fulltid, i tillegg til at omfattende saksmengde ikke lenger kan falle på frivilligheten å håndtere i årene som kommer.

PS! Budsjettet for neste år ble behandlet et godt stykke inn i tirsdagskvelden, og Jessheimpuls akter å komme tilbake med hva det som ble vedtatt betyr i praksis for Ullensakers befolkning og prosjekter som pågår i vår kommune og by.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.