Connect with us

Abonnenter

Budsjettblomster og signaler

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

I ettermiddag skal kommunestyret banke budsjett for neste år. Jessheimpuls biter seg merke i små, gledelige budsjettposter der det meste av pengene er naglet til faste utgifter.

Klokken 14.00 i dag skal kommunestyret rase gjennom en del politiske saker før budsjettet skal behandles. Det meste av kommunebudsjettet på oppunder tre – 3 – milliarder kroner er bundet opp i faste utgifter, gjeld og andre ting.

Noe av overskuddet skal ideelt legges på sparegrisen kalt disposisjonsfond, og noen kroner kan de folkevalgte prioritere som de selv ønsker.

Dette er tradisjonelt en god øvelse der man peker ut en retning  eller velger å prioritere noe konstruktivt og fint til glede for innbyggerne – i tillegg til å framstå politisk ansvarlig.

Innblikk

Her i Jessheimpuls anbefaler vi å overvære budsjettdebatten. Vi får nemlig et lite innblikk i hvordan det står til i politikken i Ullensaker med tanke på tone og kommunikasjon fløyene imellom og om det er vilje til å applaudere gode forslag fra den andre siden av bordet.

Eller om det rett og slett blir å klappe seg og sine på skuldrene uten engang å skjele til hva de på den andre siden av bordet legger fram av forslag til fordeling.

Du finner live-sendingen fra 14.00 i dag, tirsdag 13. desember, ved å TRYKKE HER

Idrettsråd og skibakke

Det knytter seg en viss spenning til flere saker i morgendagens kommunestyremøte:

  • Midler til daglig leder i Ullensaker Idrettsråd
  • Økonomisk støtte til Randbydalen skisenter

I søknaden fra idrettsrådet står det blant annet: ”

“Ullensaker idrettsråd er et frivillig organ med representanter valgt av idrettslagene. Samarbeidet med Ullensaker kommune har vært og er svært godt. Vi har sammen fått til mye. Det UIR erfarer er at arbeidsmengden har økt i takt med at innbyggertallet stiger, og at vi ikke får utført våre oppgaver på en tilfredsstillende og god nok måte.”

“Vi ser at en daglig leder vil på vegne av/under ledelse av UIR kunne ivareta flere funksjoner og oppgaver som representantene i dag innehar. Dette medfører at UIR vil ha mulighet til å ivareta idrettslagene og andre satsingsområder på en bedre måte.”

Randbydalen

Ullensaker Skiklubb har sendt inn søknad der de ber om økonomisk støtte for å oppgradere anlegget i Randbydalen. Hovedutvalg og formannskap har diskutert seg fram til støtte på to millioner kroner, men den siste millionen (altså den tredje) er ikke skiklubben i stand til å oppdrive på egen hånd.

Det er med andre ord et spennende vedtak som skal fattes i denne saken i kommunestyret i kveld.

Små signaler

Det er gjerne kulepunkter som følger med i budsjettforslagene som kan være spennende. Hele dokumentet finner du her, og det kan ha en verdi å scrolle seg gjennom. Jessheimpuls bet seg blant annet merke i disse signalene:

  • Penger til å etablere en flott adkomst, med fortrinnsvis stedsegne blomster, ved innfarten til henholdsvis Jessheim og Kløfta innenfor rammen (500.000 kroner).
  • Se etter muligheter for å etablere kino og bibliotek andre steder enn i kulturhuset for å frigjøre plass i et for mange år siden overfylt og sprengt kulturhus hva kapasitet gjelder.
  • Gratis buss fra sentrum til Nordbytjernet de periodene det er mest trøkk og parkeringstrøbbel ved tjernet
  • 200.000 kroner til byfest og promotering av NM i friidrett (årets bymarkering hadde til sammenligning et budsjett på 500.000 kroner etter å ha blitt skalert ned i fra 1,2 millioner kroner)
  • Kartlegge kulturarenaer som kan brukes (kulturrådet har signalisert dette i årevis)

Andre vil sikkert løfte fram kulepunkter de mener er viktigere enn de ovenstående. Men gå gjerne inn i dokumentet og skaff en oversikt over “rikets tilstand” sjøl.

Eller se debatten på kommune-TV fra 14.00 i dag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.