Connect with us

Byutvikling

Løfter fram fontene i bybildet

Avatar

Published

on

Kulturrådet vårt løfter fram fontene på rådhusplassen som et engasjerende og relativt rimelig tilskudd til vår kommende festplass. 

10-årsjubilanten Ullensaker kulturråd har sendt inn sine tanker om hva som må til for å gjøre stasjonsområdet og rådhusplassen i sentrum attraktiv som festplass. Sentralt – i hvert fall en viktig bestanddel – er ifølge kulturrådet en fontene eller vanninstallasjon.

– Vi nevner Fredrikstad og Lillehammer som eksempler på med stor verdi for aktivitet, undring og engasjement, heter det i uttalelsen fra kulturrådet.

FARGESPILL: Fredrikstads fontene får oppmerksomhet fra turister, og den skaper liv i bybildet. 

Kan vinne pris

Hamar har også fått en viss oppmerksomhet for utviklingen av sentrum, og byen er faktisk en av tre nominerte til “Attraktiv by-prisen” nå i 2020. “Attraktiv by” er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.  Vinneren kåres i midten av september.

Om Hamar skriver juryen: 

“Sentrumsområdet i stasjonsbyen Hamar har de siste årene blitt transformert gjennom betydelig satsing på byrom, arkitektur og medvirkning. Nytt kulturhus med opparbeidet torg og restaurert basarbygning gjør sentrum sterkere og har gitt ny giv til bylivet.”

HAMAR: Hamar er en av kandidatene til å vinne “Attraktiv by” i 2020. 

Kulturbyen Jessheim

I planen for stasjonsområdet og rådhusplassen her i Jessheim by, biter kulturrådet seg merke i “tydeligheten i planens intensjon om at kultur, kulturens egenverdi og Jessheim som kulturby skal forsterkes gjennom områdereguleringen.

Og i så måte understreker kulturens representanter følgende:

“Gater, fortau, avgrensninger og fasader må alle spille på lag og skape en samlende identitet. Passasjen opp til Gotaasalleen må gis spesiell oppmerksomhet. Senterpassassasjen er begrenset, og knytningen til byen kulturkvartal (bevaringskvartal) må styrkes. Og så må Rådhustorget ha oppbygning og inndeling som naturlig samlende seremoniplass for byen og kommunen.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/06/09/ryddesjau-pa-radhusplassen/

Komme sammen

HALDEN: Også grensebyen Halden har vannspeil og blomster som utstrakt del av bybildet. 

Hvordan skal vi få til dette?

“En gruppe av kommunens gode ressurser og frivilligheten kan sammen arbeide fram ideer og søknader om støtte til kunst i offentlig rom.” heter det i uttalelsen fra kutlturrådet, som også adresserer behovet for informasjonstavler og skilting med Ullensaker-profil.

“Rådhusplassen og stasjonsområdet er navet med eker ut til idrettsparken, sagaparken, Herredshuset og bevaringskvartalet, Romsaasparken og Nordbytjernet. Disse ekene må tilsvarende peke beboere og gjester inn til navet (sentrum) og gi informasjon om byen.” er det klare rådet fra kulturrådet til de rette instanser i kommunen.

Høringsfristen var 17. august.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.