Connect with us

Abonnenter

Museum på god vei

Avatar

Published

on

Ullensaker Museum har stengt dørene på Gardermoen, men planene for ny lokalisering ruller og går – i en campingvogn – fram mot politisk behandling av ny lokalisering.

Stedsansvarlig og fagkonsulent Sigrid Tveiten Roholt sier det har vært jobbet målbevisst med å samle inn folks forventninger til hva et nytt museum skal inneholde når lokalene på Gardermoen nå har stengt dørene for godt, og med nyinnkjøpt campingvogn skal det samles inn ytterligere informasjon denne våren.

RULLENDE MUSEUM: Denne campingvognen blir en form for rullende museum denne våren. Ullensaker Museum og Ullensaker kommune samarbeider om rundturen i vår kommune. Og det er ventet en politisk sak om lokalisering av nytt museum i løpet av våren 2023. 

Synlighet

– Dette handler til en viss grad om at vi ønsker å holde oss synlige, og så handler det om oppsøkende virksomhet for å framskaffe flere svar og mer dokumentasjon om hva befolkningen ønsker seg av et museum, sier Tveiten Roholt til Jessheimpuls.

Våren 2022 presenterte museets folk et konseptforslag (se mer om det lenger ned i denne teksten) som var delvis basert på en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2021. Det kom inn intet mindre enn 350(!) svar, noe som regnes som meget bra.

Aktiviteter

– Hva kunne dere dra ut av de svarene?

– Kort fortalt så var folk opptatt at et museum skal inneholde aktiviteter, at det skjer noe der og at det tilrettelagt for barn.

Flest innkomne svar var fra voksne, eldre og foreldre med små barn. Derfor går Ullensaker Museums folk aktivt ut for å få flere ønsker og innspill fra de unge.

– I den forbindelse har vi inngått et samarbeid med Ullensaker kulturskole, og ambisjonen vår for i år er å kommer mer i kontakt med barn og ungdom.

UT PÅ TUR: Ullensaker Museum skal ut på veien for å holde seg synlige nå som dørene til museet på Gardermoen har lukket dørene for godt. Det blir en form for campingtur rundt i Ullensaker, ikke minst for å nå de unge, sier Sigrid Tveiten Roholt. 

På veien

Campingvogna til Ullensaker Museum blir offisielt lansert under den lokale kulturuka i mars, og Tveiten Roholt ser fram til å ta med seg mindre utstillinger og aktiviteter på veien i året som kommer.

– Når kan vi så forvente fast fisk hva lokalisering gjelder?

– Det er ikke opp til oss å avgjøre, selv om vi har kommet med innspill om at det er ønskelig med en mer sentral plassering enn det vi har hatt, sier Sigrid Tveiten Roholt.

Jessheimpuls har tidligere skrevet at det kan forventes en sak – som tar opp i seg både konsept og lokalisering – på politikernes bord i løpet av 2023.

Fra kulturenhetens gemakker på rådhuset får vi vite at det høyst sannsynlig blir lagt opp til en orientering om konseptet i mars, og at dette kan bli en politisk sak i mai i år.

Folk i vandring

Jessheimpuls skrev dette da Ullensaker Museums folk la fram sine tanker i mars i fjor:

Det har allerede vært jobbet og analysert rundt hva slags behov et museum skal fylle, og noen stikkord som har skilt seg ut er:

  • Særegent og spisset innhold
  • Tydelig overordnet profil
  • Lokal og global historiefortelling
  • Vekke interesse lokalt og hos tilreisende

– Det finnes mange historier i Ullensaker, og vi har forsøkt å finne det som binder historiene sammen og gir dem en rød tråd, sa Sigrid Tveiten Roholt til en lydhør forsamling.

Trenger retning

Og fellesnevneren i Ullensakers mange historier er “folk i vandring”, som tar opp i seg Raknehaugens historie, pilegrimsleden, vikingtiden, historien til Forsvaret lokalt i Ullensaker, samferdsel, Romani-folket, innvandring, utvandring og sirkuskulturen.

Alt dette – vandring og bevegelse – er framtrende i Ullensakers historie, og de som jobber med planene for et museum mener at “folk i vandring” gir prosessen og profilen en retning.

Les saken fra mars 2022 her:

Nytt bymuseum i bevegelse

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.