Connect with us

Abonnenter

Sak på sak om Gotaasalleen

Avatar

Published

on

Byutviklingskomiteen har utforming av gatetunet mellom Gotaasalleen og Herredshuset på sakskartet denne uka. Og det kan blåse opp til storm når neste trinn av Gotaasalleen skal opp. 

Ei hektisk politisk uke venter våre folkevalgte i Ullensaker, og det er en god del fokus på det som skjer i området Gotaasalleen på sakskartet til både byutviklingskomité og formannskap.

Det lukter at mer enn høyder og lange fasader kan bli betent når det kommer til neste byggetrinn av Gotaasalleen, det såkalte K2-prosjektet. Formannskapet skal drøfte to saker i morgen, tirsdag:

  1. Et brev fra de nærmeste naboene til det kommende prosjektet tar blant annet opp spørsmål om prosessen rundt vern av deres boliger, om skolekapasitet som er sprengt og om vektingen næringslokaler og boliger er smart slik det planlegges for?
  2. Detaljregulering av det kommende prosjektet skal opp som egen sak.

Jessheimpuls kommer tilbake med egen sak om dette i forbindelse med det politiske møtet.

Politikerne har allerede vist muskler overfor utbyggerne som skal gå på neste byggetrinn i området Gotaasalleen:

Viste muskler overfor signalprosjekt

Prestisjetungt

Byutviklingskomiteen er en nyetablert komite som skal løfte fram og diskutere forskjellige saker som har med nettopp byutvikling å gjøre. Og tema for denne ukas møte er at administrasjonen ønsker å

få en diskusjon rundt utforming av gatetunet med tanke på kvalitet og innhold.

Boligprosjektet Gotaasalleen kommer med prestisjetungt krydder som “Jessheims flotteste møteplass”. Dette gatetunet er dessuten stappet med politisk prestisje, mye fordi dette gatetunet skal veie opp for at det er blitt et prosjekt som ruver – og som gikk ut over rammene i byplanen. Høyder er nå vann under brua, men gatetunet er i startgropen.

– Det er helt riktig. En stor del av forbedringen til dette prosjektet var dette torget, sier Eyvind J. Schumacher, som den gang satt i opposisjon.

– Jeg bruker dette prosjektet som et godt eksempel på at dialog mellom utbyggere og kommune kan bidra til et bedre prosjekt, sier ordfører til Jessheimpuls.

Boligene skal etter planen være innflyttingsklare ved utgangen av 2022.

“Det lille ekstra”

Stor-Oslo Eiendom bygger leiligheter i Gotaasalleen, og ambisjonen er at prosjektet skal gi både beboere og lokalsamfunnet det lille ekstra, som det heter på hjemmesiden der prosjektet presenteres.

Og blant det “lille ekstra” er ambisjonen om å løfte fram plassen mellom Gotaasalleen og Herredshuset til et helt nytt torg, med grønne lunger, urbane bykvaliteter og kunst i offentlig rom.

– Vi jobber med å ferdigstille det prosjekterte underlaget for torget, men det begynner nok å nærme seg klart for oppstart, sier prosjektleder Jenny Josefine Holen til Jessheimpuls.

SPEDE BEGYNNELSE: Slik var de første skissene som ble presentert da Stor-Oslo Eiendom la fram planene for Gotaasalleen.

Møteplass

TOK FORM: Etter flere runder fram og tilbake, så begynte et torg å ta form på skissestadiet.

“Torget vil opparbeides med nye benker, trær og områder for lek tilrettelagt for både syklende og gående. Vi tror dette torget kan bli en flott ny samlingsplass for alle innbyggerne på Jessheim.”

“Torget vil også skape aktivitet og folkeliv foran Herredshuset. Bankbygget og Herredshuset vil ramme inn torget på en fin måte. Vårt ønske er at begge disse byggene skal nyte godt av dette nye uterommet i Jessheim.”

Torgeter ment å skape aktivitet og folkeliv foran Herredshuset. Bankbygget og Herredshuset vil ramme inn torget, og utbyggerens ønsker er at begge disse byggene skal nyte godt av dette nye uterommet i Jessheim.

NÆRING: Det er lagt opp til næring på bakkeplan i de planene Stor-Oslo Eiendom har lagt fram – og som er vedtatt politisk.

Næring

I torghusets førsteetasje legges det opp til utadrettet næring med uteområder tilrettelagt for lek og sosialt samvær. Vi vil også tilbakeføre bankbyggets inngangsparti med ny utadrettet fasade.

Det er ikke tatt stilling til hva det gamle bankbygget skal inneholde.

Les om Jessheims bankhistorie:

I dag skrives viktig byhistorie

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.