Connect with us

Abonnenter

Nordbys framtid opp politisk

Avatar

Published

on

Etter noe fram og tilbake, så er Nordby ungdomsskoles videre skjebne endelig på sakskartet. Det kan bli Ullensakers største gjenbruksprosjekt til nå.

Formannskapet samles tirsdag morgen for blant annet ta stilling til hvorvidt det skal bankes et vedtak for å få Nordby ungdomsskole sin videre skjebne avgjort.

Det jobbes også med å finne tomt til en helt ny ungdomsskole tett på Jessheim. Men det er en annen sak – og skole – enn den som skal opp nå.

Interessant blir det også å høre administrasjonen orientere formannskapet om pågående investeringsprosjekter innledningsvis i møtet tirsdag morgen.

Link til møtet – som sendes direkte fra 09.00 tirsdag – finner du ved å TRYKKE HER

Det som er utredet er en såkalt 6-parallell skole med 540 elever, og tre løsningsalternativer legges nå på bordet til politikerne, etter at Norconsult har gått inn i materien. Prislappen som er nevnt i rapporten fra Norconsult er på 375 millioner kroner. Da er ikke flerbrukshall i Idrettsparken tatt med i regnestykket.

Tre alternativer

Det er heller ikke vedtatt flerbrukshall i Idrettsparken, men Norconsult har lagt inn dette som et premiss i sin rapport.

Kortversjonen av de tre alternativene er som følger – og kommuendirektøren innstiller på atlernativ A:

 • A – Redesign – gjenbruk/ ombygging av eksisterende bygningsmasse, takopplett i nord og 100m2 tilbygg. Gymbygget bygges om til læringsarealer.
 • B – Utsyn til grønt – gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og 1800m2 tilbygg. Gymbygget beholdes som det er, og gymsalen benyttes til samlingsrom.
 • C – Urbanista – gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, gymbygget rives, takopplett i nord og 1.600 kvadratmeter tilbygg
  Hovedforskjellen mellom alternativene er i hvor stor grad eksisterende bygg bygges om og hvor stort tilbygg som skal bygges.

MULIGE LØSNINGER: Dette er de tre løsningener Norconsult har kommet fram til for Nordby ungdomsskole. Kommuedirektøren lander på alternativ A i saksframlegget. 

Flerbrukshall

I saksdokumentet som er til behandling hos formannskapet tirsdag står følgene skrevet om flerbrukshall i tilknytning til nye Nordby ungdomsskole:

“Som et ledd i utvidelsen av Nordby ungdomsskole skal det etableres en flerbrukshall på Idrettsparken. Flerbrukshallen inngår ikke i mulighetsstudien, men flerbrukshallen vil bli utredet i en egen mulighetsstudie/ skisseprosjekt, og skal inngå i prosjektet for utvidelsen av Nordby ungdomsskole. Flerbrukshallen inngår følgelig ikke i dette vedtaket, men ligger som en forutsetning for videre arbeid.”

Fra rapporten:

Svømmehall

Gjenbruk av svømmehallen er en sentral beslutning for valgmulighetene. Norconsult viser til separatDet henvises til separat politisk sak for svømmehallen, men basert på kartleggingen som er gjort er det ikke behov for svømmehallen på Nordby.

Svømmehallen er tidligere politisk vedtatt faset ut i det framtidige skoletilbudet på Nordby ungdomsskole.

Fakta Nordby ungdomsskole

 • Opprinnelig stod «gamleskolen» Calypso på tomta, og denne ble stående etter at ny skole var bygget. Gamleskolen ble bygget i 1920.
 • Nordby ungdomsskole ble bygget i 1962.
 • I 2006-2007 ble skolen totalrehabilitert og bygget om til baseskole.
 • Mange vegger ble fjernet og det ble bygget grupperom.
 • Auditoriet og tilbygget i sør ble reist.
 • I 2010 ble de åpne basene tettet, og skolen fikk igjen klasserom og korridorer.
 • Veggene mot korridorene er delvis av glassbyggerstein.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.