Connect with us

Byutvikling

Ny graveperiode midt i sentrum

Avatar

Published

on

Jessheim er Solør Bioenergi sitt desidert største prosjekt i Norge innen fjernvarme. Nå rulles en ny etappe rør ut gjennom sentrum. Det betyr endret kjøremønster fra 15. feburar til midten av mai.

Rørene skal legges gjennom sentrum og videre ut til de nye utbyggingsområdene i og rundt Jessheim.

Vi er etter hvert blitt vant til gravearbeider og endret framkommelighet i Jessheim sentrum, men Solør Bioenergis representant Bård Harald Kroken sier prosessen så langt har gått berdre enn forventet med tanke på problemer rundt trafikkavvikling og kødannelser i Jessheim sentrum siden gravearbeidet startet i 2019.

– Det er mulig vi har opplevd noe mindre trafikk i rushen i sentrum på grunn av korona, men vi føler også at det har gått bra så langt i graveprosessen, sier Kroken til Jessheimpuls.

Gotaasalleen

– Nå står Trondheimsvegen og deler av Gotaasalleen for tur fra midten av februar. Dere satser på grei flyt?

– Vi bestreber oss alltid på å unngå å stenge veier og gater helt, og det blir mulig å ferdes i Trondheimsvegen og Gotaasalleen. Jeg håper og tror at det skal gå med disse etappene også, sier Kroken.

– Hva snakker vi om helt konkret av endringer?

– Fra 15 februar blir det kun mulig å kjøre ut av sentrum sørover (mot Gotaasalleen, red.anm.), og det blir kun mulig å kjøre opp Gotaasalleen, sier Kroken.

Les mer om Solør Bioenergi på hjemmesiden: www.jessheimvarme.no

SLIK: Mønsteret blir som følger i Trodheimsvegen og Gotaasalleen: gult er kjøreretning, lilla er rør og blått er gående og syklende. 

Fabrikk

– Hva tror du er årsaken til at denne prosessen har gått såpass smertefritt så langt, Bård?

– Jeg tror som sagt noe har å gjøre med at det er mindre trafikk på grunn av korona, og så tror jeg vi får en del forståelse fra bilister og andre som ferdes i Jessheim sentrum. Samtidig tror jeg vi har truffet ganske bra med informasjon ut til folk, sier Kroken.

– Hva skjer etter gravearbeidene i sentrum, altså etter 12. mai?

– Da tar vi en pause i Jessheim sentrum, og vi beveger oss bort til områdene Gystadmarka og Skogmo for å fortsette der borte.

– Hvordan får dere folk til å koble  seg på fjernvarmen. Hvorfor velger folk dere?

– Private – altså enkeltpersoner – kan ikke koble seg på fjernvarmeanlegget vårt med mindre de får vannbåren varme og vi har infrastruktur i deres område. Vi kobler helst på hele byggeprosjekter og kommunale bygg, så det er primært utbyggere og deres prosjekter som vi sikter oss inn på. Og da handler det om konkurransedyktige vilkår på tilknytning energipris.

Utvide sentralen

Les mer om den nye varmesentralen på Gjestad i denne artikkelen i Tekniske Nyheter: Trepulver gir høy virkningsgrad

– Og det går bra?

– Vi holder på med innkjøring av ny sentral nå, men det går så bra at vi er nødt til å utvide varmesentralen nede på Gjestad tidligere enn vi først planla. Nå lå det i kortene da vi byttet ut de tre sentralene vi hadde med den nye. Men det sier likevel noe om at vi klarer å få inn kunder som foretrekker fjernvarme som oppvarmingsløsning her på Jessheim.

– Jessheim er spesielt for oss når det kommer til fjernvarme. Dette prosjektet er veldig stort og ambisiøst i størrelse. Det er vårt desidert største i Norge, sier Bård Harald Kroken.

Fakta Solør Bioenergi

 • Solør Bioenergi leverer fornybar energi basert på biomasse
 • Finnes på 137 steder, fremfor alt i Sverige og Norge
 • Produserer fjernvarme, damp og elektrisitet til boliger, næringsbygg, offentlige virksomheter og industri.
 • Solør Bioenergi leverer fjernvarme på 20 steder i Norge, med Jessheim som det største og mest ambisiøse
 • Kunder er mindre og mellomstore kommuner og industrivirksomhet, både når det gjelder etablering og drift av anlegg for leveranser av ferdig varme, damp og andre tjenester.
 • Firmaets visjon er: «Vi skal være en ledende leverandør av bioenergi»
 • Ambisjonen er at virksomheten skal gi et betydelig positivt bidrag for miljø, kunder, samarbeidspartnere, nærmiljø, medarbeidere og eiere.
 • Solør Bioenergi har levert fjernvarme på Jessheim siden 2014.
 • I 2018 søkte vi om områdekonsesjon for fjernvarme på Jessheim, og i 2020 står en stor og moderne varmesentral på Gjestad ferdig.
 • Våren 2020 startet vi et omfattende utbyggingsprosjekt for å utvide distribusjonsnettet. Det vi gjør er å legge mer enn 3 kilometer varmerør gjennom byen
 • Jessheim svømmehall og Jessheim stadion er koblet på, og nye områder står for tur: bydelene Gystadmarka, Bilbyen, i Trondheimsvegen til Gotaasalleen og på Jessheim sør med miljøvennlig energi. Flere bydeler aktuelle for fjernvarmetilknytning i 2021 og 2022.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.