Connect with us

Abonnenter

Ny runde med viktig signalpris

Avatar

Published

on

Arkitekturprisen skal deles ut for andre gang i Ullensaker. Symbolverdien er særdeles viktig, sier plansjef Åge Vebostad.

Jessheim er blant landets raskest voksende byer, og gode og dårlige prosjekter har reist seg i løpet av årene.

Det har – både administrativt og politisk – kommet innrømmelser om at alle prosjekter som har sluppet gjennom den kommunale kverna ikke har vært like vellykkede, sett i ettertid. Og det er symbolverdien ved å løfte fram vellykkede prosjekter som første til at tidenes første arkitekturpris ble delt ut i fjor.

Åtte ferdige byggeprosjekter er foreslått som kandidater til prisen, og Jessheimpuls får opplyst på rådhuset at fire av disse er med i finale-heatet.

– Ambisjonen er å dele ut prisen i oktober, sier Jeta Limani Andreassen i Ullensaker kommune.

Den første prisen

I fjor var det det nye Dnb-bygget i Storgata som stakk av med arkitekturprisen, og juryen begrunnet avgjørelsen slik:

“«Et forbilledlig prosjekt som viser hvordan ny bebyggelse kan oppføres på en måte som tar hensyn til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, [og] samtidig har tydelig karakter som taler om sin tid. DNB-bygget viser hvordan mellomstore byutviklingsprosjekter kan brukes til å megle mellom småskala historiske gatestrukturer og mer innadvendte kjøpesentre. Dette er ikke bare et relevant tema for Jessheim som by, men er også viktig for mange andre norske byer og tettsteder.”

Les om fjorårets prisutdeling her:

Tidenes første arkitekturpris delt ut

Gode kandidater

Det er kommet inn mange gode forslag til arkitekturprisen 2022, og ….

– Hvorfor er det viktig med en pris som dette, plansjef i Ullensaker kommune Åge Vebostad?

– I et så raskt voksende miljø som Jessheim og Ullensaker, så er det helt nødvendig å løfte fram gode prosjekter der de som bygger har gjort en ekstraordinær innsats når det kommer til merverdi i prosjektet, sier Vebostad til Jessheimpuls.

Statutter og kriterier som ligger til grunn er:

“Ullensaker Arkitekturpris skal gis for byggverk og landskapsanlegg som «gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.» 

Svaret får vi i oktober.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.