Connect with us

Byutvikling

Omstridt søppelsentral på Gystadmarka vedtatt

Avatar

Published

on

Søppelsentralen som skal håndtere avfallet i bydel Gystadmarka er snart ferdigbehandlet. Den har overlevd både naboklager og lovlighetskontroll.

Bydel Gystadmarka er på det politiske sakskartet i flere sammenhenger. Første spadestikk for hele bydelen som skal huse 8.000 innbyggere – fordelt på 12 utbyggingsprosjekter – ble tatt i slutten av september. 4.600 boliger skal i framtiden utgjøre bydelen som strekker seg mot nord.

Kontrollutvalget

Bydelen skal utstyres med et moderne avfalssug slik de har i større norske byer. I midten av februar vedtok et politisk flertall at hele Ullensaker skal spleise på avfallssuget som bydel Gystadmarka skal nyte godt av.

Prisen for alle husstandene i kommunen blir anslagsvis 33 kroner i året de neste 40 årene. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti stemte mot.

Saken ble sendt til kontrollutvalget, og der ble det konkludert med at vedtaket er gyldig.

Misliker plassering

Formannskapet behandlet tirsdag kveld reguleringsplanen som omfatter plassering av sentralen for det stasjonære avfallssuget på Gystadmarka. De nærmeste naboene uttrykker misnøye med plasseringen. Ingen grunn til det, mener rådmannen.

“Fra nabolaget er det stor skepsis til å få dette avfallsuget som nabo med hensyn til lukt, støy og visuelt skjemmende. De mener de har ulempene og ikke nytte av avfallssuget.”

Svaret fra rådmannen lyder som følger:

Ikke lukt og støy

“Rådmannen viser til at det er satt krav om at gjeldende retningslinjer for støy legges til grunn, og foreløpige beregninger viser ingen større utfordringer. Det er også pekt på ulike avbøtende tiltak. Konkrete støydempende tiltak må løses gjennom byggesaken. Det er sjelden rapportert om støy- eller luktulemper fra lignende anlegg.”

Og videre:

  • Avfallssug bygges i dag i tilknytning til boliger, hoteller og sykehjem.
  • Det er ikke kjente problemer knyttet til lukt eller støy fra selve driften av avfallssuganlegget med dagens teknologi.
  • Byggene isoleres godt, og lukt håndteres uten sjenanse for omgivelsene.
  • Partikler og støv filtreres ut inne i terminalen.

Rådmannen understreker videre at det er etablert avfallssug midt i Bergen, Lørenskog sentrum og i Nydalen i Oslo.

– Her er det ikke vært registrert klager på støy eller lukt, og dette til tross av at alle anleggene ligger i nær tilknytning til boliger, svarer rådmannen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.