Connect with us

Kommentar

Næringsfokus over hele linja

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

2020 er året der næringsliv og næringsutvikling har stått øverst på arket – med to streker under. Det fokuset fortsetter i året som kommer.

Pandemiens konsekvenser for næringslivet i Ullensaker har vært som et åpent sår siden midten av mars. Og lokalsamfunnet blør fortsatt, ikke minst med bølge to som skyller over oss akkurat nå.

Som følge av mulige konsekvenser av pandemien har rådmannen videre foreslått å avsette fem millioner kroner årlig til tiltak for å forebygge «utenforskap» og sosial ulikhet.

Dette er trolig vel anvendte midler på kort og mellomlang sikt; vi vet ikke hva som ligger foran oss.

Langsiktig tenkning

I et mer langsiktig perspektiv er næringsutvikling også på Ullensaker kommunes liste over satsingsområder – faktisk som ett av de tre viktigste områdene i framtiden:

“Pandemien gjør satsingen enda mer påkrevd. Kommunen bør ta en mer aktiv rolle for å markedsføre kommunen og regionen for å tiltrekke seg flere kompetanseintensive virksomheter. Omdømmearbeid er vesentlig, og blir sentralt i satsingen i 2021.” skriver rådmannen i sitt forslag til budsjett.

En del av satsingen er å gjøre seg attraktiv for å vise hva Ullensaker har å by på for næringsaktører som snuser på vår kommune og vår region.

Veien til målet kan være en et samarbeid mellom Ullensaker kommune og ulike næringsaktører, der ett virkemiddel er en digital markedsføringsplattform (og penger til en stilling som jobber med den) for å vise fram hva Ullensaker og virksomhetene i vår kommune har å tilby.

Ideen er hentet fra Drammen og plattformen Drammen Works.

Satsingen “Drammen Works” beskrives slik:

“Etter et tiår med omdømmebygging, byfornying og byutvikling, fremstår Drammen i dag som en av de mest attraktive regioner på Østlandet, både for næringsetablering og som bostedskommune. Vi har fokus på næringslivet så næringslivet kan ha fokus på sitt.

Næringsforeningen i Drammensregionen har på oppdrag fra Drammen kommune og næringslivet i Drammen igangsatt og driver «Næringsvekst 2020», et fireårig prosjekt som skal være en forsterker for innovasjon og vekst. Arbeidet er organisert innenfor de fire satsningsområdene eiendomsutvikling, helsenæring, besøksnæring og gründersatsning.

Hvorfor?

Gevinsten ved en satsing som dette kan ifølge rådmannen være:

  • Å styrke Jessheim som en mangfoldig og kraftfull regionby,
  • Vi får en mer variert befolkningssammensetning,
  • Vi får trolig høyere skatteinngang for kommunen
  • Gardermoregion vil være en enda mer interessant destinasjon.

Tema i 30 år

Rådmann Rune Hallingstad og dagens politikere er selvfølgelig ikke banebrytende i sitt fokus og satsing på næringslivet. I kommuneplanen for 1991 – 2000 var målene streket opp slik:

  • Arbeide aktivt for å trekke arbeidsplasser til bygda
  • Søke å redusere pendlingen,
  • Etablere Ullensaker som et sentralt service- og arbeidsplassområde på Øvre Romerike
  • Gi næringsrådet (det har vi ikke i 2020, red.anm) en viktig rolle i den næringsmessige utviklingen av Ullensaker

Fremoverlent

En del av det rådmannen skisserer i ganske konkrete vendinger, framstår som friskt og fremoverlent. Og vi tåler veldig godt å samle oss om noe konkret og håndgripelig her i Mulighetslandet Ullensaker, ikke minst etter ett drøyt år med politisk kjekling og svartmaling av temmelig mye.

Det er grunn til å gripe muligheten om ytterligere å løfte fram Ullensaker hvis den byr seg – og hvis økonomien tillater.

Men da er det også viktig å huske på at det er Ullensaker og ikke Gardermoen som skal løftes fram. Vi har vært i nok møter – og sett nok presentasjoner – som dyrker navnet Gardermoen.

Som en motvekt til akkurat det, så vil en satsing der Ullensaker og Jessheim by løftes fram være en motvekt til utvanningen av hvem vi er og hvor vi er fra. Så er det nevnt.

Men det skal bli spennende å se om utspillet om omdømmebygging gror vinger og flyr.

Les mer om rådmannens forslag til kommunebudsjett HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.